0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Dear diary,
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Một ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa với đầy ắp công việc và những dự định lớn lao sắp tới. Quyết định của mình đã thành công một nữa, còn một nữa là do bản thân mình. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt để mình yên tâm lật cuộc đời của mình sang một trang mới. Mình biết để tồn tại trên một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác là một điều khó khăn nhưng bù lại mình tìm thấy những con người có cùng đam mê với mình, tôn trọng tài năng của mình, cũng xứng đáng quá chứ. Điều mình bất ngờ nhất là mẹ, mình nghĩ rằng mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối ý định điên rồ này. Nhưng có vẻ mẹ hiểu rằng đến một ngày mình cũng cần phải ra đi chạy theo ước mơ và hoài bão của mình. Hôm nay mẹ nấu bún măng vịt cho mình ăn, ba thì mua bubble tea cho mình uống thiệt là hạnh phúc. Hôm nay mưa rất nhiều, trời mưa mình thích  nghe instrumental vừa làm việc cảm thấy rất bình yên và than thản. Vẫn là bài river flows in you quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Sweet dream everyone !

Dear diary,
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Một ngày của mình trôi qua thật ý nghĩa với đầy ắp công việc và những dự định lớn lao sắp tới. Quyết định của mình đã thành công một nữa, còn một nữa là do bản thân mình. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển tốt để mình yên tâm lật cuộc đời của mình sang một trang mới. Mình biết để tồn tại trên một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác là một điều khó khăn nhưng bù lại mình tìm thấy những con người có cùng đam mê với mình, tôn trọng tài năng của mình, cũng xứng đáng quá chứ. Điều mình bất ngờ nhất là mẹ, mình nghĩ rằng mẹ sẽ là người đầu tiên phản đối ý định điên rồ này. Nhưng có vẻ mẹ hiểu rằng đến một ngày mình cũng cần phải ra đi chạy theo ước mơ và hoài bão của mình. Hôm nay mẹ nấu bún măng vịt cho mình ăn, ba thì mua bubble tea cho mình uống thiệt là hạnh phúc. Hôm nay mưa rất nhiều, trời mưa mình thích  nghe instrumental vừa làm việc cảm thấy rất bình yên và than thản. Vẫn là bài river flows in you quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Sweet dream everyone !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing