0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm qua mình được bàn giao 1 sứ mệnh cao cả là vượ̣t hơn 30km từ Ao Nang đến Krabi. Thật tình đó giờ mình đi du lịch 1 mình mấy chục ngàn km rồi mà chưa lần nào “thấy ghê gớm” như lần này. Hắn bảo đi bus dễ như ăn bánh nên mình cũng ăn thử coi sao. Thế là cuốn gói mà đi. Hắn dặn đứng bên đường gặp xe trắng trắng thì vẫy vẫy. Mà nhìn qua nhìn lại cả chục chiếc màu trắng chả biết chiếc nào. Rồi thì cũng vẫy vẫy mà không ai ngừng lại mới biết là vẫy nhầm. Quê quá là quê. Hắn thấy tội tội nên chạy qua vẫy du?m. R?i ??n d??n ng ta?i x? ?u? th??. ng ta?i x? th?y th??ng nn cho ln ng?i k? ?ng. Ma?y la?nh pha? pha?, ca? ?a?m phi?a sau ganh ti? qua? tr??i. Xe bus ?? Ao Nang kha?c xe bus ma? mi?nh th???ng th?y. ?i 1 vo?ng t?? sa?ng ??n chi?u m??i th?y hi?u ????c nhi?u h?n cu?c s?ng cu?a ng???i dn n?i ?y. G??p ai ho? cu?ng n?? nu? c???i v??i mi?nh m??c du? khng quen bi?t. Ch??ng nh? ?? VN g??p r?i knh nhau. ??n n?i m?y con cho? cu?ng kha?c n??a. Con na?o g??p mi?nh cu?ng qu?y ?ui nh? c?? nh? quen ???i ki?p na?o r?i li?m ???t nhe?p ca?i chn gh g?n ch?t ma? cu?ng ra?ng ni?n th?? cho no? li?m cha?n ch r?i bo? ?i vi? s?? no? c??n ai de? no? khng c??n ma? cu?ng khng chi?u bo? ?i t??c mu?n ch?t lun. Ln t??i trung tm nh?ng ng???i ta ba?o thi?u gi?y t?? nn ch?a ky? h??p ??ng. Th? la? toi cng sa?ng gi??. Nh?? ch??c ra sa?ng nay qun l?y chi?a kho?a nha? th? la? nho? bi? nh?t ngoa?i ????ng ca? ngoa?i. Thay vi? bu?n ba? ta?i sao khng tranh thu? ma? h???ng thu?. Th? la? nho? ?i b? ??n shopping mall g?n nh?t. Google map no? bi? ?in ba?o ?i 2 phu?t la? t??i. Mi?nh ?i g?n 2km ma? ch??ng th?y t?m h?i. Trn ????ng ?i g??p cha?ng kia ?i xe Ferragi ?e?p l??m, a?nh g??p mi?nh li?n quay xe la?i ho?i xa?m xi? th? la? mi?nh b?m nu?t. Co? ba?n trai mi?nh ?? ?y h??n d?n cho na?t xe ra. ?i 1 h?i ?u?i s??c nn ru?t lui la? th???ng sa?ch. Be?n ?o?n ti?p ca?i xe ma?u tr??ng. La?i ?o?n nh?m. M??c c?? qua? s??c hn la? khng ai nhi?n th?y. Cu?i cu?ng thi? cu?ng ????c yn vi? trn xe, m??ng mu?n ch?t nh?ng gia? v?? la?m m??t ti?nh. V? ??n Ao Nang na?ng th???ng cho mi?nh m?t b??a ?n hoa?nh tra?ng. Tr??i ?e?p ???c gi? co? b? bikini n??m ph?i n??ng h???ng thu? nh?ng na?ng tha? ch?t ch?? khng m??c bikini x?u mua ngoa?i ????ng. Th? la? l?p k? hoa?ch tre?o c??a s?. V? ??n nha?, c??a s? kho?a ki?n mi?t. Bu?n hu?t h?ng na?ng ???ng d??a l?ng va?o c??a l??n thi? nghe e?ooo 1 ti?ng. Thi? ra sa?ng ?i na?ng qun kho?a c??a. B??i v?y nhi?u khi h?u ??u cu?ng co? i?ch l??m nha. V? nha? m??ng qua? na?ng cha? thi?t t??m n??ng n??a nn ?? nha? la?m me?o con ???i cha?ng v?. T?i cha?ng d?n na?ng ?i bar u?ng n???c cam vi? 2 ???a khng bi?t u?ng alcohol. Sa?ng ra thi? qua nha? ba?n h??n ch?i. Nha? n??m cheo leo trn ??i cao, cha?y xe ma? tim gan mu?n r??t ra ngoa?i. Tr?a cha?ng ch?? ?i bi?n t??m n??ng ?? bu? ???p cho na?ng. X??c tanning oil xong thi? tr??i ?? m?a cha?y nh? vi?t. Th?y na?ng ?m ??c cha?ng ba?o cu?i tu?n d?n na?ng ?i Railay ch?i. T?i cha?ng d?n na?ng ?i ?n mo?n Y? ?? Red devil. ?? ?n ngon m h?n lun. ?n xong 2 ???a mua 2 cy kem to ?u?ng ng?i li?m nh? me?o. ?n xong cha?ng l?n ra ngu? no?i mai bu? ???p ti?p cho na?ng. Khng bi?t co? tin ????c khng. Nghi qua?… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Posted via Blogaway Pro
Posted via Blogaway Pro

Hôm qua mình được bàn giao 1 sứ mệnh cao cả là vượ̣t hơn 30km từ Ao Nang đến Krabi. Thật tình đó giờ mình đi du lịch 1 mình mấy chục ngàn km rồi mà chưa lần nào “thấy ghê gớm” như lần này. Hắn bảo đi bus dễ như ăn bánh nên mình cũng ăn thử coi sao. Thế là cuốn gói mà đi. Hắn dặn đứng bên đường gặp xe trắng trắng thì vẫy vẫy. Mà nhìn qua nhìn lại cả chục chiếc màu trắng chả biết chiếc nào. Rồi thì cũng vẫy vẫy mà không ai ngừng lại mới biết là vẫy nhầm. Quê quá là quê. Hắn thấy tội tội nên chạy qua vẫy du?m. R?i ??n d??n ng ta?i x? ?u? th??. ng ta?i x? th?y th??ng nn cho ln ng?i k? ?ng. Ma?y la?nh pha? pha?, ca? ?a?m phi?a sau ganh ti? qua? tr??i. Xe bus ?? Ao Nang kha?c xe bus ma? mi?nh th???ng th?y. ?i 1 vo?ng t?? sa?ng ??n chi?u m??i th?y hi?u ????c nhi?u h?n cu?c s?ng cu?a ng???i dn n?i ?y. G??p ai ho? cu?ng n?? nu? c???i v??i mi?nh m??c du? khng quen bi?t. Ch??ng nh? ?? VN g??p r?i knh nhau. ??n n?i m?y con cho? cu?ng kha?c n??a. Con na?o g??p mi?nh cu?ng qu?y ?ui nh? c?? nh? quen ???i ki?p na?o r?i li?m ???t nhe?p ca?i chn gh g?n ch?t ma? cu?ng ra?ng ni?n th?? cho no? li?m cha?n ch r?i bo? ?i vi? s?? no? c??n ai de? no? khng c??n ma? cu?ng khng chi?u bo? ?i t??c mu?n ch?t lun. Ln t??i trung tm nh?ng ng???i ta ba?o thi?u gi?y t?? nn ch?a ky? h??p ??ng. Th? la? toi cng sa?ng gi??. Nh?? ch??c ra sa?ng nay qun l?y chi?a kho?a nha? th? la? nho? bi? nh?t ngoa?i ????ng ca? ngoa?i. Thay vi? bu?n ba? ta?i sao khng tranh thu? ma? h???ng thu?. Th? la? nho? ?i b? ??n shopping mall g?n nh?t. Google map no? bi? ?in ba?o ?i 2 phu?t la? t??i. Mi?nh ?i g?n 2km ma? ch??ng th?y t?m h?i. Trn ????ng ?i g??p cha?ng kia ?i xe Ferragi ?e?p l??m, a?nh g??p mi?nh li?n quay xe la?i ho?i xa?m xi? th? la? mi?nh b?m nu?t. Co? ba?n trai mi?nh ?? ?y h??n d?n cho na?t xe ra. ?i 1 h?i ?u?i s??c nn ru?t lui la? th???ng sa?ch. Be?n ?o?n ti?p ca?i xe ma?u tr??ng. La?i ?o?n nh?m. M??c c?? qua? s??c hn la? khng ai nhi?n th?y. Cu?i cu?ng thi? cu?ng ????c yn vi? trn xe, m??ng mu?n ch?t nh?ng gia? v?? la?m m??t ti?nh. V? ??n Ao Nang na?ng th???ng cho mi?nh m?t b??a ?n hoa?nh tra?ng. Tr??i ?e?p ???c gi? co? b? bikini n??m ph?i n??ng h???ng thu? nh?ng na?ng tha? ch?t ch?? khng m??c bikini x?u mua ngoa?i ????ng. Th? la? l?p k? hoa?ch tre?o c??a s?. V? ??n nha?, c??a s? kho?a ki?n mi?t. Bu?n hu?t h?ng na?ng ???ng d??a l?ng va?o c??a l??n thi? nghe e?ooo 1 ti?ng. Thi? ra sa?ng ?i na?ng qun kho?a c??a. B??i v?y nhi?u khi h?u ??u cu?ng co? i?ch l??m nha. V? nha? m??ng qua? na?ng cha? thi?t t??m n??ng n??a nn ?? nha? la?m me?o con ???i cha?ng v?. T?i cha?ng d?n na?ng ?i bar u?ng n???c cam vi? 2 ???a khng bi?t u?ng alcohol. Sa?ng ra thi? qua nha? ba?n h??n ch?i. Nha? n??m cheo leo trn ??i cao, cha?y xe ma? tim gan mu?n r??t ra ngoa?i. Tr?a cha?ng ch?? ?i bi?n t??m n??ng ?? bu? ???p cho na?ng. X??c tanning oil xong thi? tr??i ?? m?a cha?y nh? vi?t. Th?y na?ng ?m ??c cha?ng ba?o cu?i tu?n d?n na?ng ?i Railay ch?i. T?i cha?ng d?n na?ng ?i ?n mo?n Y? ?? Red devil. ?? ?n ngon m h?n lun. ?n xong 2 ???a mua 2 cy kem to ?u?ng ng?i li?m nh? me?o. ?n xong cha?ng l?n ra ngu? no?i mai bu? ???p ti?p cho na?ng. Khng bi?t co? tin ????c khng. Nghi qua?… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Posted via Blogaway Pro
Posted via Blogaway Pro

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing