0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sáng sớm định nướng thêm tí mà mới 5:30 sáng chim chóc gà vịt cứ ríu rít rần rần cả lên. Mình thức, ông con cũng thức theo. Nãy giờ đạp phành phạch muốn banh cái bụng. Hôm qua mommy mua organic cherry tomatos và avocado cho một đống. Từ ngày ông con xuất hiện mommy bị nghiện ăn món này. Hôm bữa đi Hội An, buffet có bao nhiêu mà mommy tóm hết bấy nhiêu. Hơi ngại mà thôi cũng kệ. Mommy tìm được nông trại sữa tươi sạch cho con rồi, chiều nay mommy sẽ xách chai chai lọ lọ qua mua rồi về nấu lại. Hơi cực mà mommy vui vì con trai của mommy sẽ có được những điều tốt nhất. 

Hôm nay Krabi được 23 tuần rồi. Con to bằng trái đu đủ, còn mommy thì vẫn còn xinh chán. Chỉ có điều chưa có trai nào đủ can đảm để yêu mommy thôi. 

Lãi nhãi nãy giờ buồn ngủ rồi, chăn êm nệm ấm rồi còn lạnh lạnh nữa. Mommy ngủ tiếp rồi thức dậy làm việc kiếm tiền nuôi trai trẻ. Chút hoa cho ngày mới xinh đẹp nha

Sáng sớm định nướng thêm tí mà mới 5:30 sáng chim chóc gà vịt cứ ríu rít rần rần cả lên. Mình thức, ông con cũng thức theo. Nãy giờ đạp phành phạch muốn banh cái bụng. Hôm qua mommy mua organic cherry tomatos và avocado cho một đống. Từ ngày ông con xuất hiện mommy bị nghiện ăn món này. Hôm bữa đi Hội An, buffet có bao nhiêu mà mommy tóm hết bấy nhiêu. Hơi ngại mà thôi cũng kệ. Mommy tìm được nông trại sữa tươi sạch cho con rồi, chiều nay mommy sẽ xách chai chai lọ lọ qua mua rồi về nấu lại. Hơi cực mà mommy vui vì con trai của mommy sẽ có được những điều tốt nhất. 

Hôm nay Krabi được 23 tuần rồi. Con to bằng trái đu đủ, còn mommy thì vẫn còn xinh chán. Chỉ có điều chưa có trai nào đủ can đảm để yêu mommy thôi. 

Lãi nhãi nãy giờ buồn ngủ rồi, chăn êm nệm ấm rồi còn lạnh lạnh nữa. Mommy ngủ tiếp rồi thức dậy làm việc kiếm tiền nuôi trai trẻ. Chút hoa cho ngày mới xinh đẹp nha

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing