0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Lăn lóc mãi vẫn chưa ngủ được. Lo lắng, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu mình. Biết là hy vọng rất mong manh, tưởng chừng như không có nhưng mình chẳng biết làm gì ngoài cố gắng. Nghĩ cũng buồn cười thật. Mình thấy buồn vì hắn cứ dửng dưng luôn nói với mình mọi việc sẽ ổn. Nhưng làm sao mà ổn được nếu không cố gắng chứ. Tức qua ngủ không được luôn. Về Việt Nam được vài ngày rồi. Bù đầu với công việc. Lúc ở bên đó thì nhớ bên này, ở bên này thì nhớ bên đó. Mới thấy vé đi Úc rẻ quá muốn làm một chuyến mà ngán xin visa quá vì số mình đen lắm lần nào cũng bị rớt thê thảm. Chắc tại mình chưa giàu quá. Mà thôi dù gì thì từ từ cũng giàu nên cũng chẳng lo làm gì. Cứ cố gắng hết sức hết ga là ok. Chẳng có gì phải sợ. Nghèo hay giàu miễn sao hạnh phúc là được
Lăn lóc mãi vẫn chưa ngủ được. Lo lắng, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu mình. Biết là hy vọng rất mong manh, tưởng chừng như không có nhưng mình chẳng biết làm gì ngoài cố gắng. Nghĩ cũng buồn cười thật. Mình thấy buồn vì hắn cứ dửng dưng luôn nói với mình mọi việc sẽ ổn. Nhưng làm sao mà ổn được nếu không cố gắng chứ. Tức qua ngủ không được luôn. Về Việt Nam được vài ngày rồi. Bù đầu với công việc. Lúc ở bên đó thì nhớ bên này, ở bên này thì nhớ bên đó. Mới thấy vé đi Úc rẻ quá muốn làm một chuyến mà ngán xin visa quá vì số mình đen lắm lần nào cũng bị rớt thê thảm. Chắc tại mình chưa giàu quá. Mà thôi dù gì thì từ từ cũng giàu nên cũng chẳng lo làm gì. Cứ cố gắng hết sức hết ga là ok. Chẳng có gì phải sợ. Nghèo hay giàu miễn sao hạnh phúc là được

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing