0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Cuối cùng thì trời cũng sáng. Dự định hôm nay sẽ shopping long trời lở đất . Mặc dù kế hoạch không thành nhưng cũng vớt vát được vài món cho đỡ vã.đang ngồi chờ đồ ăn ở cái nhà hàng mà mình thích. Bàn kế bên có em bé thèm quá không biết khi nào đến lượt mình. Thôi cứ tận hưởng đã, đồ ăn ngon quá kaka

Cuối cùng thì trời cũng sáng. Dự định hôm nay sẽ shopping long trời lở đất . Mặc dù kế hoạch không thành nhưng cũng vớt vát được vài món cho đỡ vã.đang ngồi chờ đồ ăn ở cái nhà hàng mà mình thích. Bàn kế bên có em bé thèm quá không biết khi nào đến lượt mình. Thôi cứ tận hưởng đã, đồ ăn ngon quá kaka

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing