0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sáng sớm mới banh mắt ra tự nhiện bị charge 200 mấy usd làm mất hết tinh thần, hoang mang tột độ. Đang trong chế độ nghỉ dưỡng mà cứ vậy hoài chắc chết mất. Hôm qua mới mua hộp sữa cả triệu bạc cho trai đẹp. Chả biết nó có cái quái gì mà sao mắc thế. Chắc nghỉ bán bikini chuyển qua bán sữa cho mau giàu. Trẻ con thật là tốn kém!
Cả tuần nay nằm bẹp có một chỗ, bác sĩ không cho di chuyển nhiều ngoại trừ đi vệ sinh và ăn uống. Còn hơn tháng nữa chẳng biết phải sống sao. Thấy người ta đi chơi dập dìu thấy ham. Thèm được mặc bikini, thèm được phơi nắng, thèm ngắm trai đẹp hun hít đủ kiểu.

Sáng sớm mới banh mắt ra tự nhiện bị charge 200 mấy usd làm mất hết tinh thần, hoang mang tột độ. Đang trong chế độ nghỉ dưỡng mà cứ vậy hoài chắc chết mất. Hôm qua mới mua hộp sữa cả triệu bạc cho trai đẹp. Chả biết nó có cái quái gì mà sao mắc thế. Chắc nghỉ bán bikini chuyển qua bán sữa cho mau giàu. Trẻ con thật là tốn kém!
Cả tuần nay nằm bẹp có một chỗ, bác sĩ không cho di chuyển nhiều ngoại trừ đi vệ sinh và ăn uống. Còn hơn tháng nữa chẳng biết phải sống sao. Thấy người ta đi chơi dập dìu thấy ham. Thèm được mặc bikini, thèm được phơi nắng, thèm ngắm trai đẹp hun hít đủ kiểu.

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing