0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Ui mình hạnh phúc quá. Hôm qua bỏ ra 1 tiếng đồng hồ ngồi học, giờ mình đã đọc và phát âm được tất cả tiếng Hàn Quốc, thuộc tất cả bản chữ cái nguyên âm và phụ âm. Có thể ghép chữ, đọc vanh vách mặc dù chưa hiểu nghĩa vì từ vựng của nó hơi bị mênh mông. Hôm qua đứng tắm mà mình có thể đọc làu làu tất cả chữ Hàn Quốc trên chai xà bông double rich haha. Mẹ mình mất cả hồn không nghĩ mình lại nghiêm túc với anh như thế. Chứ gì nữa, không quen anh mình biết quen ai bây giờ. Mặc dù anh chưa hiểu mình nhiều nhưng mình thích cách anh quan tâm đến mình, lo cho mình và thương mình như thế.  . Anh có nhiều cái đặc biệt mà không ai có được
Hôm qua anh ấy nấu cho mình ăn, nấu xong rồi tự rửa chén luôn thích thật. Sáng nay nấu điểm tâm cho mình và tự rửa chén dọn dẹp luôn xong rồi chơi với mình 1 tí thì đi Bình Dương chơi golf với khách hàng. Một tuần 2 đứa chỉ gặp nhau có 2 lần thôi, chẳng đi đâu hết chỉ quanh quẩn ở nhà nấu nướng, trò chuyện với nhau thấy vui lắm. Mỗi khi gặp nhau anh đền xắn tay lên nấu 2,3 món mới cho mình ăn, ngon ơi là ngon, thích ơi là thích. Chẳng đòi gì nữa đâu…  자 기, 
사 랑 해 !


Ui mình hạnh phúc quá. Hôm qua bỏ ra 1 tiếng đồng hồ ngồi học, giờ mình đã đọc và phát âm được tất cả tiếng Hàn Quốc, thuộc tất cả bản chữ cái nguyên âm và phụ âm. Có thể ghép chữ, đọc vanh vách mặc dù chưa hiểu nghĩa vì từ vựng của nó hơi bị mênh mông. Hôm qua đứng tắm mà mình có thể đọc làu làu tất cả chữ Hàn Quốc trên chai xà bông double rich haha. Mẹ mình mất cả hồn không nghĩ mình lại nghiêm túc với anh như thế. Chứ gì nữa, không quen anh mình biết quen ai bây giờ. Mặc dù anh chưa hiểu mình nhiều nhưng mình thích cách anh quan tâm đến mình, lo cho mình và thương mình như thế.  . Anh có nhiều cái đặc biệt mà không ai có được
Hôm qua anh ấy nấu cho mình ăn, nấu xong rồi tự rửa chén luôn thích thật. Sáng nay nấu điểm tâm cho mình và tự rửa chén dọn dẹp luôn xong rồi chơi với mình 1 tí thì đi Bình Dương chơi golf với khách hàng. Một tuần 2 đứa chỉ gặp nhau có 2 lần thôi, chẳng đi đâu hết chỉ quanh quẩn ở nhà nấu nướng, trò chuyện với nhau thấy vui lắm. Mỗi khi gặp nhau anh đền xắn tay lên nấu 2,3 món mới cho mình ăn, ngon ơi là ngon, thích ơi là thích. Chẳng đòi gì nữa đâu…  자 기, 
사 랑 해 !


0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing