0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Không hiểu sao mấy ngày nay tự nhiên đổ bệnh làm mình mệt mỏi và kiệt sức vô cùng chỉ muốn nằm vùi mãi chẳng muốn làm gì cả. Bệnh thì bệnh nhưng sáng nào cũng dậy sớm ăn sáng và làm việc do ảnh hưởng thói quen của ai kia đó. Dạo này ai kia đó bận rộn kinh khủng, thế là mình sẽ bị bỏ lăn lóc từ giờ đến cuối tháng. Mấy ngày trước lần đầu tiên mình thấy ai kia đó nổi giận, mình sợ thì ít mà thích thì nhiều vì hiếm khi thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy. Đang viết blog mà nước mũi chảy ròng ròng chắc là hậu quả của việc mặc bikini chạy vòng vòng trong công viên nước hồi tuần rồi. Hôm nay thức dậy chưa có gì vui, đang cố gắng kiếm vài niềm vui nho nhỏ mà sao khó quá. Blog càng ngày càng kì cục, hôm kia viết hay ơi là hay mà bị ẩn mất tiêu mà bài mình viết đâu có đồi trụy tí nào đâu. Sắp tới halloween rồi và cũng sắp đến sinh nhật mình và sinh nhật của những người mình yêu thương. Hôm bữa đi xem bói, người ta bảo mình sẽ nhận được lộc. Lộc của mình là chai chanel chance to đùng do cô người mẫu của mình tặng. Lâu rồi không ai tặng quà cho mình, thiệt thích

Không hiểu sao mấy ngày nay tự nhiên đổ bệnh làm mình mệt mỏi và kiệt sức vô cùng chỉ muốn nằm vùi mãi chẳng muốn làm gì cả. Bệnh thì bệnh nhưng sáng nào cũng dậy sớm ăn sáng và làm việc do ảnh hưởng thói quen của ai kia đó. Dạo này ai kia đó bận rộn kinh khủng, thế là mình sẽ bị bỏ lăn lóc từ giờ đến cuối tháng. Mấy ngày trước lần đầu tiên mình thấy ai kia đó nổi giận, mình sợ thì ít mà thích thì nhiều vì hiếm khi thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy. Đang viết blog mà nước mũi chảy ròng ròng chắc là hậu quả của việc mặc bikini chạy vòng vòng trong công viên nước hồi tuần rồi. Hôm nay thức dậy chưa có gì vui, đang cố gắng kiếm vài niềm vui nho nhỏ mà sao khó quá. Blog càng ngày càng kì cục, hôm kia viết hay ơi là hay mà bị ẩn mất tiêu mà bài mình viết đâu có đồi trụy tí nào đâu. Sắp tới halloween rồi và cũng sắp đến sinh nhật mình và sinh nhật của những người mình yêu thương. Hôm bữa đi xem bói, người ta bảo mình sẽ nhận được lộc. Lộc của mình là chai chanel chance to đùng do cô người mẫu của mình tặng. Lâu rồi không ai tặng quà cho mình, thiệt thích

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing