0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Chuẩn bị đắp mền đi ngủ tự nhiên thấy La Senza feed cho collection mới tự nhiên muốn tắt thở. Chắc tới sáng quá. Hơn 1 năm rồi mới thấy có một collection ưng ý. Thế là vài tháng tới chôn chân ở nhà để dành tiền mua đồ lót. Vậy chứ cũng cam lòng. Mạng chậm quá, nãy giờ đổi cả chục tư thế cũng chẳng ăn thua. Đang bị thở gấp đây. Không mua được là nghỉ ngủ luôn hứa đấy X(

Chuẩn bị đắp mền đi ngủ tự nhiên thấy La Senza feed cho collection mới tự nhiên muốn tắt thở. Chắc tới sáng quá. Hơn 1 năm rồi mới thấy có một collection ưng ý. Thế là vài tháng tới chôn chân ở nhà để dành tiền mua đồ lót. Vậy chứ cũng cam lòng. Mạng chậm quá, nãy giờ đổi cả chục tư thế cũng chẳng ăn thua. Đang bị thở gấp đây. Không mua được là nghỉ ngủ luôn hứa đấy X(

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing