0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…bây giờ hết bùn rồi,hehe…cảm ơn mấy con bạn điên của tao nhìu nhìu…tao yêu tụi mày quá đi thôi…yêu bạn Mi xinh đẹp,bạn Oanh sexy,bạn Dương model…yêu lắm lắm ấy…

ngòai ra M còn chân thành cảm ơn:

– Bạn Thanh dễ thương,niềm mơ ước của các chàng trai ấy…

– bạn Kiên,bạn Khôi vì ngày nào bạn Kiên cũng qua comment cho bạn Minh và chọc bạn Minh tức điên

– Bạn Đức nữa,nc với bạn Đức cũng vui vui…hé hé

– Bạn Nghĩa vì ngày nào bạn Nghĩa cũng qua chở bạn Minh đi chơi

– Bạn Vân vì mỗi lần Minh bùn Minh hú 1 phát là bạn Vân có mặt,chuyên gia shopping của Minh

– Bạn Tân,tình yêu của bạn Ngọc,bao giờ Minh say hi thì Tân cũng say hi lại,ko bao giờ bỏ bạn Minh…

– Bạn Bảo,Bảo dễ thương,đẹp trai,tình yêu đơn phương của bạn Minh,huhu…

….

Minh ko bao giờ cô đơn cả…

…bây giờ hết bùn rồi,hehe…cảm ơn mấy con bạn điên của tao nhìu nhìu…tao yêu tụi mày quá đi thôi…yêu bạn Mi xinh đẹp,bạn Oanh sexy,bạn Dương model…yêu lắm lắm ấy…

ngòai ra M còn chân thành cảm ơn:

– Bạn Thanh dễ thương,niềm mơ ước của các chàng trai ấy…

– bạn Kiên,bạn Khôi vì ngày nào bạn Kiên cũng qua comment cho bạn Minh và chọc bạn Minh tức điên

– Bạn Đức nữa,nc với bạn Đức cũng vui vui…hé hé

– Bạn Nghĩa vì ngày nào bạn Nghĩa cũng qua chở bạn Minh đi chơi

– Bạn Vân vì mỗi lần Minh bùn Minh hú 1 phát là bạn Vân có mặt,chuyên gia shopping của Minh

– Bạn Tân,tình yêu của bạn Ngọc,bao giờ Minh say hi thì Tân cũng say hi lại,ko bao giờ bỏ bạn Minh…

– Bạn Bảo,Bảo dễ thương,đẹp trai,tình yêu đơn phương của bạn Minh,huhu…

….

Minh ko bao giờ cô đơn cả…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing