0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Hôm nay…quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của tôi… 
…Hnay tôi hay tin D. ex-bf của tôi có baby rồi,5 tháng rồi…tôi cảm thấy vui cho người ấy…vì người ấy đã chọn đúng con đường để đi…tôi thấy hạnh phúc vì sự chia tay của tôi và anh ấy ko uổng phí…chúc anh hạnh phúc… 
…28/5…kỉ niệm 8 tháng tôi và người ấy quen nhau…nhưng giờ chia tay rồi…chính tay tôi từ bỏ đi tình yêu ấy…tôi buồn…nhưng cũng sẽ qua… 
….Hằng ngày người ấy vẫn gọi đt cho tôi…nhưng…tôi ko pick up…tôi sợ nếu pick up tôi sẽ tiếp tục khổ nữa…tôi sợ và tôi chỉ ngồi nhìn cho đến khi chuông đt ko còn reng nữa…và lại buồn… 
…Hôm nay tôi đang trên đường xây dựng thương hiệu riêng cho mình…dần dần từng bước…cố gắng không nóng vội vì tôi tin tôi sẽ thành công…vì tôi biết sau lưng tôi có những người luôn đặt niềm tin vào tôi…kì vọng vào tôi rất nhiều…Họ luôn giúp đỡ tôi…dạy cho tôi biết như thế nào để chiến thắng… 
…Tôi chỉ là 1 cô bé 22 tuổi…ko lớn cũng ko nhỏ để bắt đầu mọi thứ lại từ đẩu… 
…Tôi học cách chấp nhận…học cách từ bỏ những gì tôi yêu để đạt được những cái xa hơn…cũng như tôi đã từ bỏ tình yêu của tôi vậy… 
…Hôm nay tôi sẽ bắt đầu lại tất cả…sống 1 cuộc sống có ý nghĩa hơn…biết yêu mình nhiều hơn…và ko để trái tim mình tổn thương bất cứ 1 lần nào nữa…

…Hôm nay…quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của tôi… 
…Hnay tôi hay tin D. ex-bf của tôi có baby rồi,5 tháng rồi…tôi cảm thấy vui cho người ấy…vì người ấy đã chọn đúng con đường để đi…tôi thấy hạnh phúc vì sự chia tay của tôi và anh ấy ko uổng phí…chúc anh hạnh phúc… 
…28/5…kỉ niệm 8 tháng tôi và người ấy quen nhau…nhưng giờ chia tay rồi…chính tay tôi từ bỏ đi tình yêu ấy…tôi buồn…nhưng cũng sẽ qua… 
….Hằng ngày người ấy vẫn gọi đt cho tôi…nhưng…tôi ko pick up…tôi sợ nếu pick up tôi sẽ tiếp tục khổ nữa…tôi sợ và tôi chỉ ngồi nhìn cho đến khi chuông đt ko còn reng nữa…và lại buồn… 
…Hôm nay tôi đang trên đường xây dựng thương hiệu riêng cho mình…dần dần từng bước…cố gắng không nóng vội vì tôi tin tôi sẽ thành công…vì tôi biết sau lưng tôi có những người luôn đặt niềm tin vào tôi…kì vọng vào tôi rất nhiều…Họ luôn giúp đỡ tôi…dạy cho tôi biết như thế nào để chiến thắng… 
…Tôi chỉ là 1 cô bé 22 tuổi…ko lớn cũng ko nhỏ để bắt đầu mọi thứ lại từ đẩu… 
…Tôi học cách chấp nhận…học cách từ bỏ những gì tôi yêu để đạt được những cái xa hơn…cũng như tôi đã từ bỏ tình yêu của tôi vậy… 
…Hôm nay tôi sẽ bắt đầu lại tất cả…sống 1 cuộc sống có ý nghĩa hơn…biết yêu mình nhiều hơn…và ko để trái tim mình tổn thương bất cứ 1 lần nào nữa…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing