0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Anh, anh hay nói với em rằng em là tất cả đối với anh. Nhưng đến giờ phút này em biết rằng trong tim anh đang có thêm một hình bóng khác không phải là em. Em ước gì mình có thể thét lên rằng em không buồn nhưng sao khó quá. Em đang buồn lắm đấy. Em ước gì anh là anh của lúc mình mới quen nhau. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em biết rằng anh đang online để trò chuyện với em và làm những chuyện điên khùng đến sáng. Bây giờ anh đã trở về bên cạnh em nhưng thế giới của anh đã không còn dành riêng cho mình em nữa. Anh có bạn bè sẵn sàng đi chơi thâu đêm suốt sáng, anh text cho em một vài tin nhắn rồi chúc em ngủ ngon nhưng anh biết em có bao giờ em yên lòng và chợp mắt đâu. Uh thì là anh có quyền tự do của anh, em sai khi cho rằng mình là tất cả. 2 năm nay em không quen lấy một người con trai nào, em cảm thấy mọi thứ dường như đảo lộn, em không biết phải làm sao làm thế nào để giữ người mình thương. Nếu có một điều ước, em sẽ ước rằng anh sẽ thương em vì em chính là em chứ không phải là một người con gái hoàn hảo như anh mong muốn. Em nhớ anh hỏi em sao không viết blog nữa, em trả lời rằng từ ngày có anh chia sẻ buồn vui với em em không thèm blog nữa vì em có bao giờ buồn nữa đâu. Nhưng giờ đây em lại viết vì em biết rằng em không còn là tất cả đối với anh như ngày xưa nữa rồi…

Anh, anh hay nói với em rằng em là tất cả đối với anh. Nhưng đến giờ phút này em biết rằng trong tim anh đang có thêm một hình bóng khác không phải là em. Em ước gì mình có thể thét lên rằng em không buồn nhưng sao khó quá. Em đang buồn lắm đấy. Em ước gì anh là anh của lúc mình mới quen nhau. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em biết rằng anh đang online để trò chuyện với em và làm những chuyện điên khùng đến sáng. Bây giờ anh đã trở về bên cạnh em nhưng thế giới của anh đã không còn dành riêng cho mình em nữa. Anh có bạn bè sẵn sàng đi chơi thâu đêm suốt sáng, anh text cho em một vài tin nhắn rồi chúc em ngủ ngon nhưng anh biết em có bao giờ em yên lòng và chợp mắt đâu. Uh thì là anh có quyền tự do của anh, em sai khi cho rằng mình là tất cả. 2 năm nay em không quen lấy một người con trai nào, em cảm thấy mọi thứ dường như đảo lộn, em không biết phải làm sao làm thế nào để giữ người mình thương. Nếu có một điều ước, em sẽ ước rằng anh sẽ thương em vì em chính là em chứ không phải là một người con gái hoàn hảo như anh mong muốn. Em nhớ anh hỏi em sao không viết blog nữa, em trả lời rằng từ ngày có anh chia sẻ buồn vui với em em không thèm blog nữa vì em có bao giờ buồn nữa đâu. Nhưng giờ đây em lại viết vì em biết rằng em không còn là tất cả đối với anh như ngày xưa nữa rồi…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing