0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…sáng mai 11 giờ a qua đón em,mình đi ăn sáng và coi phim con chó,tối đi coi kịch nhé…

…plan làm việc của ngày mai là như thế đấy…bao giờ a cũng nt trước cho tôi lịch làm việc cho 1 ngày,thậm chí là 1 tuần…tôi bảo tôi thích coi phim họat hình con chó Bolt,anh cũng cố gắng dẫn tôi đi dù tôi biết a rất bận…tôi bảo tôi chưa bao giờ xem kịch,a mua vé và dẫn tôi đi…ngta bảo tụi tôi là couple…vì đi đâu tụi tôi cũng hold hand và đi chung với nhau…trong cuộc đời tôi chưa thấy người con trai nào giống như anh…a dễ thương,trẻ con kinh khủng …tôi thích nhất ở anh 1 điều là chẳng bao giờ a để tôi phải đợi anh cho dù 1 giây…hẹn với tôi 7 giờ thì đúng 7 giờ,ko trễ 1 giây…đôi khi làm tôi thấy lúng túng vì ko sửa sọan kịp,để anh phải đợi…thậm chí tôi còn thấy ghét sự đúng hẹn của anh…tôi thích anh vì sự đơn giản của anh,đôi lúc làm tôi phát bực vì tôi phải cố gắng đơn giản hóa để giống anh…hehe…ko phải tôi đi với anh là vì tôi cô đơn,thiều người đi chơi…mà vì đi với anh,tôi cảm thấy tôi được an tòan,vì anh ko bao giờ có ý nghĩ lợi dụng tôi…thậm chí là 1 cái nắm tay…tôi mến anh nhưng không yêu anh…chúng tôi cố gắng ko yêu nhau…vì tôi biết tình yêu nó đau khổ lắm…tình bạn của tôi và anh rất đẹp,tôi ko muốn phá vỡ di điều đó…thank you for being my friend…

…sáng mai 11 giờ a qua đón em,mình đi ăn sáng và coi phim con chó,tối đi coi kịch nhé…

…plan làm việc của ngày mai là như thế đấy…bao giờ a cũng nt trước cho tôi lịch làm việc cho 1 ngày,thậm chí là 1 tuần…tôi bảo tôi thích coi phim họat hình con chó Bolt,anh cũng cố gắng dẫn tôi đi dù tôi biết a rất bận…tôi bảo tôi chưa bao giờ xem kịch,a mua vé và dẫn tôi đi…ngta bảo tụi tôi là couple…vì đi đâu tụi tôi cũng hold hand và đi chung với nhau…trong cuộc đời tôi chưa thấy người con trai nào giống như anh…a dễ thương,trẻ con kinh khủng …tôi thích nhất ở anh 1 điều là chẳng bao giờ a để tôi phải đợi anh cho dù 1 giây…hẹn với tôi 7 giờ thì đúng 7 giờ,ko trễ 1 giây…đôi khi làm tôi thấy lúng túng vì ko sửa sọan kịp,để anh phải đợi…thậm chí tôi còn thấy ghét sự đúng hẹn của anh…tôi thích anh vì sự đơn giản của anh,đôi lúc làm tôi phát bực vì tôi phải cố gắng đơn giản hóa để giống anh…hehe…ko phải tôi đi với anh là vì tôi cô đơn,thiều người đi chơi…mà vì đi với anh,tôi cảm thấy tôi được an tòan,vì anh ko bao giờ có ý nghĩ lợi dụng tôi…thậm chí là 1 cái nắm tay…tôi mến anh nhưng không yêu anh…chúng tôi cố gắng ko yêu nhau…vì tôi biết tình yêu nó đau khổ lắm…tình bạn của tôi và anh rất đẹp,tôi ko muốn phá vỡ di điều đó…thank you for being my friend…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing