0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Vậy là mình đã đoán được kết thúc của nó. Thấy một chút hụt hẫng nhưng rồi sẽ qua thôi. Nói thì dễ làm thì khó. Có những lúc ta nghĩ vậy nhưng thực tế đó là khác. Trong cuộc sống có hàng trăm hàng ngàn cái cảm giác na ná đó. Thật buồn vì có lúc người ta bị cái đầu đánh lừa cả quả tim. Hay phải chăng đang vì một toan tính? Thôi trăng hay sao gì cũng vậy, quả đất vẫn xoay và người ta đến rồi người ta đi. Như thế đấy…

Vậy là mình đã đoán được kết thúc của nó. Thấy một chút hụt hẫng nhưng rồi sẽ qua thôi. Nói thì dễ làm thì khó. Có những lúc ta nghĩ vậy nhưng thực tế đó là khác. Trong cuộc sống có hàng trăm hàng ngàn cái cảm giác na ná đó. Thật buồn vì có lúc người ta bị cái đầu đánh lừa cả quả tim. Hay phải chăng đang vì một toan tính? Thôi trăng hay sao gì cũng vậy, quả đất vẫn xoay và người ta đến rồi người ta đi. Như thế đấy…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing