0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hình như ai đó đã quên mất anh đang có bạn gái và cô ấy cần được thương yêu và chăm sóc. Không phải anh không thương yêu cô, mỗi lúc ở cạnh nhau anh luôn làm mọi thứ để cô hiểu được với anh cô là tất cả. Nhưng khi xa nhau, cô biết được rằng cô không là tất cả với anh. Cô không đòi hỏi anh dành cho cô 168 giờ mỗi tuần hay nhắn tin cho cô 720 giờ mỗi tháng. Cô thấy buồn mỗi cuối tuần phải thơ thẩn với lũ bạn gái, buồn khi anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Anh không biết rằng cô chỉ ngủ ngon trong mỗi vòng tay anh…Cô không biết những gì cô cần 

Hình như ai đó đã quên mất anh đang có bạn gái và cô ấy cần được thương yêu và chăm sóc. Không phải anh không thương yêu cô, mỗi lúc ở cạnh nhau anh luôn làm mọi thứ để cô hiểu được với anh cô là tất cả. Nhưng khi xa nhau, cô biết được rằng cô không là tất cả với anh. Cô không đòi hỏi anh dành cho cô 168 giờ mỗi tuần hay nhắn tin cho cô 720 giờ mỗi tháng. Cô thấy buồn mỗi cuối tuần phải thơ thẩn với lũ bạn gái, buồn khi anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Anh không biết rằng cô chỉ ngủ ngon trong mỗi vòng tay anh…Cô không biết những gì cô cần 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing