0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Lại ko ngủ được…2 ngày nay về nhà mẹ ỡ là 2 ngày mình ko ngủ được,nhắm mắt lại là lại suy nghĩ,nghĩ về tương lai,về mọi chuyện…Hôm nay mọi thứ trở về con số 0,tình cảm cũng ko,sự nghiệp cũng ko…vậy là phải bắt đầu lại…có vẻ như lần bắt đầu này mình cảm thấy mọi việc thật là suông sẻ,và có 1 chút may mắn…cũng vui…ko hiểu sao 2 ngày nay mình ko còn nghĩ về tình yêu nữa…có lẽ tình yêu của mình đã chết rồi,mình cảm thấy chai lì và vô cảm với tất cả…sự nghiệp và tình yêu,mình đã chọn cái đầu tiên và mình sẽ cố gắng hết mình để đạt được thành quả tốt nhất dù có khó khăn gì đi nữa…Mình phải sống vì bản thân của mình,ko sống cho 1 ai nữa…

…Lại ko ngủ được…2 ngày nay về nhà mẹ ỡ là 2 ngày mình ko ngủ được,nhắm mắt lại là lại suy nghĩ,nghĩ về tương lai,về mọi chuyện…Hôm nay mọi thứ trở về con số 0,tình cảm cũng ko,sự nghiệp cũng ko…vậy là phải bắt đầu lại…có vẻ như lần bắt đầu này mình cảm thấy mọi việc thật là suông sẻ,và có 1 chút may mắn…cũng vui…ko hiểu sao 2 ngày nay mình ko còn nghĩ về tình yêu nữa…có lẽ tình yêu của mình đã chết rồi,mình cảm thấy chai lì và vô cảm với tất cả…sự nghiệp và tình yêu,mình đã chọn cái đầu tiên và mình sẽ cố gắng hết mình để đạt được thành quả tốt nhất dù có khó khăn gì đi nữa…Mình phải sống vì bản thân của mình,ko sống cho 1 ai nữa…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing