0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

– 10 : 15 am : học xong,time for breakfast –> nui xào bò + xúc xích xông khói + trà sữa –> phè phỡn nhởn nhơ với 2 con bò đeo nơ

– 12 : 00 : chạy xe tèn tèn về nhà,hnay trời nắng kinh

– 1 : 00 pm : ngồi viết entry này

then… đi ngủ…

dự tính : 

– 3 :00 pm : đang bệnh nên đi bơi cho khỏe ra,hihi…

then : đi ăn ốc…

….tối nay ở nhà học bài…

….hết 1 ngày…

Kế hoạch thay đổi : đi ăn nhậu và 1 em đã bị gục ngã,mình uống nước suối nên hông sao hết hihi

Mỗi người 1 giấc mơ…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

– 10 : 15 am : học xong,time for breakfast –> nui xào bò + xúc xích xông khói + trà sữa –> phè phỡn nhởn nhơ với 2 con bò đeo nơ

– 12 : 00 : chạy xe tèn tèn về nhà,hnay trời nắng kinh

– 1 : 00 pm : ngồi viết entry này

then… đi ngủ…

dự tính : 

– 3 :00 pm : đang bệnh nên đi bơi cho khỏe ra,hihi…

then : đi ăn ốc…

….tối nay ở nhà học bài…

….hết 1 ngày…

Kế hoạch thay đổi : đi ăn nhậu và 1 em đã bị gục ngã,mình uống nước suối nên hông sao hết hihi

Mỗi người 1 giấc mơ…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing