0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…kàkà…mới đi xem phim Bolt tia chớp về đây này,cười muốn đau bụng rồi 1 hồi lại khóc huhu mới ghê chứ…ngủ trưa thôi…tối nay đi xem kịch nhá…lên lịch hết rồi,hehe…

———

Tối này đi xem kịch trái tim máu gì đó,tim nhảy lọan xa,bị hù ma la um sùm…nhớ lại thấy ghê quá trời…ma chưa kịp hù là mình với nghĩa chuẩn bị tinh thần la lên trước rồi…hehe…sợ thì sợ mà nhiều cảnh cười muốn chảy nước mắt luôn…mai lên đó mua vé cho ba mẹ và Bi đi xem mới được…cho 3 người đó ôm nhau khóc lun,hé hé…

…kàkà…mới đi xem phim Bolt tia chớp về đây này,cười muốn đau bụng rồi 1 hồi lại khóc huhu mới ghê chứ…ngủ trưa thôi…tối nay đi xem kịch nhá…lên lịch hết rồi,hehe…

———

Tối này đi xem kịch trái tim máu gì đó,tim nhảy lọan xa,bị hù ma la um sùm…nhớ lại thấy ghê quá trời…ma chưa kịp hù là mình với nghĩa chuẩn bị tinh thần la lên trước rồi…hehe…sợ thì sợ mà nhiều cảnh cười muốn chảy nước mắt luôn…mai lên đó mua vé cho ba mẹ và Bi đi xem mới được…cho 3 người đó ôm nhau khóc lun,hé hé…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing