0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Sao hôm nay mình cảm thấy buồn bã và chán nãn mọi thứ,cuộc sống,công việc,gia đình,tình cảm…mình cảm thấy mọi thứ cứ như rối tung lên…mình ko biết bắt đầu từ đâu và phải như thế nào… 

…Năm học thừ 2 đạ kết thúc…mình đi chậm quá…bạn mình giờ đã ra trường,mình thì vẫn đang giẫm chân tại chỗ…chỉ biết đô thừa hooàn cảnh..vì mình ko may mắn…lẽ ra mình đã bỏ học,ko những bỏ 1 lần mà đến 3 lần…cứ cố gắng quyết tâm đi học lại nhưng rồi cũng đâu vào đó…thôi thì hua vơi bản thân mình,nảm 3 mình sẽ cố gắng học hành đàng hoàng lại,ko nghỉ học nữa,phải sống 1 cuộc sống có ý nghĩa hơn,có chí hơn…v ì đơn giản đó là mình,mình ko thể cứ đứng yên 1 chỗ như thế này maiiiiii 

…Sao hôm nay mình cảm thấy buồn bã và chán nãn mọi thứ,cuộc sống,công việc,gia đình,tình cảm…mình cảm thấy mọi thứ cứ như rối tung lên…mình ko biết bắt đầu từ đâu và phải như thế nào… 

…Năm học thừ 2 đạ kết thúc…mình đi chậm quá…bạn mình giờ đã ra trường,mình thì vẫn đang giẫm chân tại chỗ…chỉ biết đô thừa hooàn cảnh..vì mình ko may mắn…lẽ ra mình đã bỏ học,ko những bỏ 1 lần mà đến 3 lần…cứ cố gắng quyết tâm đi học lại nhưng rồi cũng đâu vào đó…thôi thì hua vơi bản thân mình,nảm 3 mình sẽ cố gắng học hành đàng hoàng lại,ko nghỉ học nữa,phải sống 1 cuộc sống có ý nghĩa hơn,có chí hơn…v ì đơn giản đó là mình,mình ko thể cứ đứng yên 1 chỗ như thế này maiiiiii 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing