0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hnay là 1 ngày ko buồn lẫn ko vui…nhưng có lẽ buồn nhiều hơn…ox về…vui…nhưng 2 đứa lại cãi nhau…buồn ba mẹ…buồn bạn bè…buồn bản thân của mình…buồn ox nữa…hy vọng ngày mai sẽ ko buồn như thế nữa nhé…

Hnay là 1 ngày ko buồn lẫn ko vui…nhưng có lẽ buồn nhiều hơn…ox về…vui…nhưng 2 đứa lại cãi nhau…buồn ba mẹ…buồn bạn bè…buồn bản thân của mình…buồn ox nữa…hy vọng ngày mai sẽ ko buồn như thế nữa nhé…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing