0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Ôi sắp đến sinh nhật mình rồi mà sao trong lòng hiu quạnh quá…huhu…sắp thi học kỳ nữa,rồi đóng học phí nữa…sao mà nhìu thứ phải lo quá vậy nè…Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa,mưa hoài mưa mãi…càng mưa lòng mình càng buồn…Hôm qua định cuốn gói đi Vũng Tàu xã stress mà tình hình đi xong về chắc còn stress hơn nhìu nên đành ở nhà vậy…huhu

…Ôi sắp đến sinh nhật mình rồi mà sao trong lòng hiu quạnh quá…huhu…sắp thi học kỳ nữa,rồi đóng học phí nữa…sao mà nhìu thứ phải lo quá vậy nè…Mấy ngày nay ngày nào cũng mưa,mưa hoài mưa mãi…càng mưa lòng mình càng buồn…Hôm qua định cuốn gói đi Vũng Tàu xã stress mà tình hình đi xong về chắc còn stress hơn nhìu nên đành ở nhà vậy…huhu

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing