0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

2/9…đường xá vắng hoe…sg như khác đi 1 chút…mình nhanh bước chạy về nhà,mẹ làm nhiều món ăn quá trời…tự nhiên thấy vui…2/9 năm nay ko đi chơi…ở nhà với ba mẹ…vui nhưng cũng buồn 1 chút…đang phân vân 1 vài chuyện ko biết làm sao để giải quyết…tóm lại hôm nay ko được vui cho lắm…hy vọng ngày mai sẽ khác…

2/9…đường xá vắng hoe…sg như khác đi 1 chút…mình nhanh bước chạy về nhà,mẹ làm nhiều món ăn quá trời…tự nhiên thấy vui…2/9 năm nay ko đi chơi…ở nhà với ba mẹ…vui nhưng cũng buồn 1 chút…đang phân vân 1 vài chuyện ko biết làm sao để giải quyết…tóm lại hôm nay ko được vui cho lắm…hy vọng ngày mai sẽ khác…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing