0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay tôi mua được 1 bài học được trả giá bằng tất cả niềm tin và hy vọng của tôi bấy lâu qua…Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nếm cái cảm giác như thế này…tôi lặng đi,tôi chỉ muốn biến đi vào bóng tối,tôi ko thể cười và cũng không thể khóc.Điều đau khổ nhất trên đời là mất đi hy vọng và tôi quá nhỏ bé để hứng chịu những điều đó…

Hôm nay tôi mua được 1 bài học được trả giá bằng tất cả niềm tin và hy vọng của tôi bấy lâu qua…Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nếm cái cảm giác như thế này…tôi lặng đi,tôi chỉ muốn biến đi vào bóng tối,tôi ko thể cười và cũng không thể khóc.Điều đau khổ nhất trên đời là mất đi hy vọng và tôi quá nhỏ bé để hứng chịu những điều đó…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing