0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

nhớ anh nhưng ghét anh lắm,tại sao lại bỏ e đi trong lúc em đang yêu thương…trả lại anh cho em đi,trả lại người đã từng nói yêu thương em,hứa bên em những lúc e buồn nhất…tại sao…anh dối trá…e ghét anh…ghét tất cả những thằng con trai trên cõi đời này…

…nói vậy chứ ko có anh e cũng khỏe lắm,e có thời gian làm việc,kiếm nhiều tiền xài ko hết…ko có anh e muốn đi với bất cứ thằng con trai nào e thích,mà ko cảm thấy áy náy trong lòng…ko có anh e có thời gian tụ tập bạn bè ăn uống,shopping,cà phê cà pháp,club liếc điên cuồng…

…nói chung e hài lòng với cuộc sống bây giờ,ko co anh thì cũng buồn thiệt nhưng ko có a e mới phát hiện ra rằng cuộc sống e còn nhìu điều thú vị hơn mà e đã từng bỏ lỡ…cuối cùng… chân thành cảm ơn vì sự ra đi của anh…

nhớ anh nhưng ghét anh lắm,tại sao lại bỏ e đi trong lúc em đang yêu thương…trả lại anh cho em đi,trả lại người đã từng nói yêu thương em,hứa bên em những lúc e buồn nhất…tại sao…anh dối trá…e ghét anh…ghét tất cả những thằng con trai trên cõi đời này…

…nói vậy chứ ko có anh e cũng khỏe lắm,e có thời gian làm việc,kiếm nhiều tiền xài ko hết…ko có anh e muốn đi với bất cứ thằng con trai nào e thích,mà ko cảm thấy áy náy trong lòng…ko có anh e có thời gian tụ tập bạn bè ăn uống,shopping,cà phê cà pháp,club liếc điên cuồng…

…nói chung e hài lòng với cuộc sống bây giờ,ko co anh thì cũng buồn thiệt nhưng ko có a e mới phát hiện ra rằng cuộc sống e còn nhìu điều thú vị hơn mà e đã từng bỏ lỡ…cuối cùng… chân thành cảm ơn vì sự ra đi của anh…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing