0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Mấy ngày này bay tới bay lui xuống Rạch Giá để xem mặt bằng cho OlalaSexy,đã mệt rồi còn gặp bão nữa.mưa như trút nước,đường phố nhà cửa ngập lụt hết trơn.Mình tìm được 2 chổ mà đang phân vân quá,đang chuẩn bị lên bảng thiết kế cho shop mới.Đang phân vân giữa OlalaSexy Lingerie và  OlalaSexy Fashion.Mình cũng muốn kinh doanh fashion vì nó dễ thở hơn 1 tí nhưng để tạo 1 sự khác biệt thì mình phải làm lingerie.Thật là mệt.Đi về rồi bệnh nằm dài trên giường hôm qua đến giờ,đầu óc quay cuồng.Đang có bão nên máy bay bay lúc cao lúc thấp,lúc nghiêng lúc đứng làm người ta la qua trời…Hnay đi ra lãnh sự quán xin visa mà nó đóng cửa,số mình xui quá.Ngày 10 đi china rồi 12 về đi học,rồi báo chí pr cũng chưa lo xong,đủ thứ chuyện,lạy trời phật phù hộ cho mọi việc êm xui để cho con tập trung học hành cho tốt,chứ kiểu này hoài chắc ở lại lớp quá,hix…

Mấy ngày này bay tới bay lui xuống Rạch Giá để xem mặt bằng cho OlalaSexy,đã mệt rồi còn gặp bão nữa.mưa như trút nước,đường phố nhà cửa ngập lụt hết trơn.Mình tìm được 2 chổ mà đang phân vân quá,đang chuẩn bị lên bảng thiết kế cho shop mới.Đang phân vân giữa OlalaSexy Lingerie và  OlalaSexy Fashion.Mình cũng muốn kinh doanh fashion vì nó dễ thở hơn 1 tí nhưng để tạo 1 sự khác biệt thì mình phải làm lingerie.Thật là mệt.Đi về rồi bệnh nằm dài trên giường hôm qua đến giờ,đầu óc quay cuồng.Đang có bão nên máy bay bay lúc cao lúc thấp,lúc nghiêng lúc đứng làm người ta la qua trời…Hnay đi ra lãnh sự quán xin visa mà nó đóng cửa,số mình xui quá.Ngày 10 đi china rồi 12 về đi học,rồi báo chí pr cũng chưa lo xong,đủ thứ chuyện,lạy trời phật phù hộ cho mọi việc êm xui để cho con tập trung học hành cho tốt,chứ kiểu này hoài chắc ở lại lớp quá,hix…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing