0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Gần 6,7 năm rồi có ít gì đâu,nhớ tụi mày ghê,nhớ hồi đó học nội trú,ăn chung,ngủ chung,gây gỗ,đánh lộn ầm ầm…hihi…

Image Hosted by ImageShack.us

———————-

bạn Quang làm tài xế nè,lái hay quá bị công an bắt lun

Image Hosted by ImageShack.us

========================

ôm kìa

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

=====================

con của bạn tui nè,kinh thiệt…mấy năm ko gặp giờ làm 1 cục lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

Gần 6,7 năm rồi có ít gì đâu,nhớ tụi mày ghê,nhớ hồi đó học nội trú,ăn chung,ngủ chung,gây gỗ,đánh lộn ầm ầm…hihi…

Image Hosted by ImageShack.us

———————-

bạn Quang làm tài xế nè,lái hay quá bị công an bắt lun

Image Hosted by ImageShack.us

========================

ôm kìa

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

=====================

con của bạn tui nè,kinh thiệt…mấy năm ko gặp giờ làm 1 cục lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing