0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Hnay Olalasexy đóng cửa cả ngày để chụp hình cho các model,vui ghê…đóng cửa kéo rèm,làm rần rần,nhìn model mà muốn toát mồ hôi…model của mình sung và chịu chơi dễ sợ….chụp 1 hồi chỉ mặc mỗi pantie,nghệ thuật mà…hehe…hnay ai làm việc cũng vất vả,tội nghiệp bé Linh model của mình bị hành xác từ 11g trưa đến 4,5 giờ chiều…tặng cho Linh bộ đồ mà Linh thích mà cũng quên lấy nữa…shop của mình decor lại đẹp hơn cả studio luôn…cảm ơn a Bum photographer,bé Linh model,anh Tú director,bé Vi seller và cảm ơn mình lun,mình làm việc nhìu nhất,huhu…

…hnay doanh thu cao hơn hwa…nhưng vẫn chưa hài lòng cho lắm…mọi thứ vẫn chưa bắt đầi,quần áo vẫn chưa sexy nhiều như cái tên của nó,chiến dịch PR vẫn chưa bắt đầu,website vẫn chưa hoàn thành…mình đang cố gắng hoàn thành sớm tất cả…tự tin mà nói mình nghĩ mình sẽ thành công…hy vọng thế…nếu ko,vẫn chưa muộn để bắt đầu mọi thứ…

…sẽ apply vào RMIT,nhớ huflit và mấy con bạn lắm nhưng tao nghĩ tụi mày sẽ hiểu cho tao…tao nghĩ nếu ở đó tao sẽ tốt hơn…học thêm 4 năm nữa cũng ko quan trọng…mình còn trẻ…còn nhìu tham vọng và cần phải thực hiện…tụi mày là lũ bạn tốt nhất của tao…ngày nào cũng qua canh shop cho tao,bán hàng cho tao,xếp quần áo…tao thương tụi mày biết dường nào…hy vọng đám tụi mình sẽ mãi như thế này tụi mày nhỉ…

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

…Hnay Olalasexy đóng cửa cả ngày để chụp hình cho các model,vui ghê…đóng cửa kéo rèm,làm rần rần,nhìn model mà muốn toát mồ hôi…model của mình sung và chịu chơi dễ sợ….chụp 1 hồi chỉ mặc mỗi pantie,nghệ thuật mà…hehe…hnay ai làm việc cũng vất vả,tội nghiệp bé Linh model của mình bị hành xác từ 11g trưa đến 4,5 giờ chiều…tặng cho Linh bộ đồ mà Linh thích mà cũng quên lấy nữa…shop của mình decor lại đẹp hơn cả studio luôn…cảm ơn a Bum photographer,bé Linh model,anh Tú director,bé Vi seller và cảm ơn mình lun,mình làm việc nhìu nhất,huhu…

…hnay doanh thu cao hơn hwa…nhưng vẫn chưa hài lòng cho lắm…mọi thứ vẫn chưa bắt đầi,quần áo vẫn chưa sexy nhiều như cái tên của nó,chiến dịch PR vẫn chưa bắt đầu,website vẫn chưa hoàn thành…mình đang cố gắng hoàn thành sớm tất cả…tự tin mà nói mình nghĩ mình sẽ thành công…hy vọng thế…nếu ko,vẫn chưa muộn để bắt đầu mọi thứ…

…sẽ apply vào RMIT,nhớ huflit và mấy con bạn lắm nhưng tao nghĩ tụi mày sẽ hiểu cho tao…tao nghĩ nếu ở đó tao sẽ tốt hơn…học thêm 4 năm nữa cũng ko quan trọng…mình còn trẻ…còn nhìu tham vọng và cần phải thực hiện…tụi mày là lũ bạn tốt nhất của tao…ngày nào cũng qua canh shop cho tao,bán hàng cho tao,xếp quần áo…tao thương tụi mày biết dường nào…hy vọng đám tụi mình sẽ mãi như thế này tụi mày nhỉ…

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing