0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay mình lãng phí cả một ngày vì những việc không đáng và những người không đáng. Không buồn nhưng cảm giác thật khó chịu, cảm thấy thật lạc lõng…Mình không có thời gian cho việc than thở, trách móc hay khóc lóc khi có một ai đó làm mình buồn, làm mình tổn thương. Điều mình cần làm là phải đối mặt với nó, dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ qua thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không ?

Flowers gleam and glow,
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine,
What once was mine…
Heal what has bean hurt, 
Change the fate designs
Save what has been lost, 
Bring back what once was mine
What once was mine…

Hôm nay mình lãng phí cả một ngày vì những việc không đáng và những người không đáng. Không buồn nhưng cảm giác thật khó chịu, cảm thấy thật lạc lõng…Mình không có thời gian cho việc than thở, trách móc hay khóc lóc khi có một ai đó làm mình buồn, làm mình tổn thương. Điều mình cần làm là phải đối mặt với nó, dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ qua thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành phải không ?

Flowers gleam and glow,
Let your power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine,
What once was mine…
Heal what has bean hurt, 
Change the fate designs
Save what has been lost, 
Bring back what once was mine
What once was mine…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing