0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hình chụp hôm chủ nhật nè,đi xong về cái đt bị vô nước giục lun…xui thấy ớn…

Cưỡi voi nà

Photobucket

Mây đen u ám

Photobucket

Vòng 3 của nó to quá,hix

Photobucket

Khu dành cho trẻ em,hé hé

Photobucket

em gái đứng kế bên sexy quá nha…

Photobucket

ông anh dễ thương,suốt ngày lo chụp hình cho e với bé Di,kaka

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

Hình chụp hôm chủ nhật nè,đi xong về cái đt bị vô nước giục lun…xui thấy ớn…

Cưỡi voi nà

Photobucket

Mây đen u ám

Photobucket

Vòng 3 của nó to quá,hix

Photobucket

Khu dành cho trẻ em,hé hé

Photobucket

em gái đứng kế bên sexy quá nha…

Photobucket

ông anh dễ thương,suốt ngày lo chụp hình cho e với bé Di,kaka

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing