0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Image Hosted by ImageShack.us

——————————-

ăn sushi với bạn peeta

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————-

sợ nhất là món này…T.T

Image Hosted by ImageShack.us

————————-

window 4

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————–

2 con thỏ

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————

3 con sung lên đi shadow

Image Hosted by ImageShack.us

———————–

ko co trai nên bùn,kaka

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————————

soho coffee

Image Hosted by ImageShack.us

—————-

diamond

Image Hosted by ImageShack.us

—————-

pizza hut

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————-

đám cưới em chị Hà ở vàng son.chỗ đó đẹp nhưng đồ ăn dở.đám cưới ngay valentine,hay thiệt,ngồi mún khóc lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————-

chú rể đẹp trai ớn lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————-

cái này chụp hôm qua ở soho

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————-

miến xào cua,ngon kinh khủng

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————–

last one…tới giờ đi học,vl…

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————————-

ăn sushi với bạn peeta

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————-

sợ nhất là món này…T.T

Image Hosted by ImageShack.us

————————-

window 4

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————–

2 con thỏ

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————

3 con sung lên đi shadow

Image Hosted by ImageShack.us

———————–

ko co trai nên bùn,kaka

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————————

soho coffee

Image Hosted by ImageShack.us

—————-

diamond

Image Hosted by ImageShack.us

—————-

pizza hut

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————-

đám cưới em chị Hà ở vàng son.chỗ đó đẹp nhưng đồ ăn dở.đám cưới ngay valentine,hay thiệt,ngồi mún khóc lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————-

chú rể đẹp trai ớn lun

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————-

cái này chụp hôm qua ở soho

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————————-

miến xào cua,ngon kinh khủng

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————–

last one…tới giờ đi học,vl…

Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing