0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Tại sao La Senza lại có thể thiết kế ra cái bra làm xấu cả đội hình như thế này được nhỉ và còn release lung tung nữa. Làm hại mình tốn tiền ship 2 lần thật dã man. Thật may mắn vì mình đã có pasties của Agent Provocateur để kết hợp với waist cincher và panties siêu sexy của La Senza. Mà phải công nhận là collection này là đẹp nhất trong lịch sử của La Senza. La Senza mà cứ vậy hoài là mình khỏi phải tốn tiền mua Agent Procateur La Senza nhỉ ? This outfit is soooo perfect for my sweet valentine, isnt it?

Agent Provocateur Sequin Pasties

La Senza waist cincher all over lace with elastic strap detail. Removable rhinestone links and iridescent details on the front

G-string Panties sexy sheer lace body with iridescent detail. The side rhinestones chains are the perfect finishing touch. Detachable rhinestone chains

pair with Ellie Floating heart 6”
And this bra ruins everything above with the stupid strappy, too much cover (I prefer sheer lace balconette) and push up pads lolz

Tại sao La Senza lại có thể thiết kế ra cái bra làm xấu cả đội hình như thế này được nhỉ và còn release lung tung nữa. Làm hại mình tốn tiền ship 2 lần thật dã man. Thật may mắn vì mình đã có pasties của Agent Provocateur để kết hợp với waist cincher và panties siêu sexy của La Senza. Mà phải công nhận là collection này là đẹp nhất trong lịch sử của La Senza. La Senza mà cứ vậy hoài là mình khỏi phải tốn tiền mua Agent Procateur La Senza nhỉ ? This outfit is soooo perfect for my sweet valentine, isnt it?

Agent Provocateur Sequin Pasties

La Senza waist cincher all over lace with elastic strap detail. Removable rhinestone links and iridescent details on the front

G-string Panties sexy sheer lace body with iridescent detail. The side rhinestones chains are the perfect finishing touch. Detachable rhinestone chains

pair with Ellie Floating heart 6”
And this bra ruins everything above with the stupid strappy, too much cover (I prefer sheer lace balconette) and push up pads lolz

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing