0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Tình hình là mới đi coi phim về rồi online…thấy thiên hạ đang Bid um sùm đông vui quá nên cũng tham gia,bid xong quăng đó ai dè win luôn… kaka…win chai Guess 75ml lun nha…vui quá…mai mua vé số mới được…vậy là thêm 1 em guess pink gia nhập tập đoàn perfume của nhà mình…nhìu  quá chắc để lại cho con cháu xài típ…kaka

…Finally…

…………..Im a winner,kaka 

Tình hình là mới đi coi phim về rồi online…thấy thiên hạ đang Bid um sùm đông vui quá nên cũng tham gia,bid xong quăng đó ai dè win luôn… kaka…win chai Guess 75ml lun nha…vui quá…mai mua vé số mới được…vậy là thêm 1 em guess pink gia nhập tập đoàn perfume của nhà mình…nhìu  quá chắc để lại cho con cháu xài típ…kaka

…Finally…

…………..Im a winner,kaka 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing