0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

2 tuần nay chơi trò mất tích,thú vị
thật,hehe…Nỗi buồn vẫn còn đó nhưng mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng vui vẻ để
sống…2 tuần qua,có những thứ vẫn như thế và có những thứ ko còn như thế
nữa…ko ai biết…chỉ 1 mình mình biết mà thôi…secret nhé…bây giờ mình chỉ
cố gắng enjoy từng giây phút vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống của mình…mình
thấy cuộc sống sao mà hỗn độn quá,đôi muốn trốn thoát và biến mất đi…mình ko
còn sống vội vã nữa…

PS: mỗi buổi sáng mình vẫn cứ thích
nghe bài hát You're beautiful của JAMES BLUNT … Mình cảm thấy vui vẻ vì mình
biết ở nơi nào đó vẫn có người nghĩ đến mình,yêu thương mình…

2 tuần nay chơi trò mất tích,thú vị
thật,hehe…Nỗi buồn vẫn còn đó nhưng mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng vui vẻ để
sống…2 tuần qua,có những thứ vẫn như thế và có những thứ ko còn như thế
nữa…ko ai biết…chỉ 1 mình mình biết mà thôi…secret nhé…bây giờ mình chỉ
cố gắng enjoy từng giây phút vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống của mình…mình
thấy cuộc sống sao mà hỗn độn quá,đôi muốn trốn thoát và biến mất đi…mình ko
còn sống vội vã nữa…

PS: mỗi buổi sáng mình vẫn cứ thích
nghe bài hát You're beautiful của JAMES BLUNT … Mình cảm thấy vui vẻ vì mình
biết ở nơi nào đó vẫn có người nghĩ đến mình,yêu thương mình…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing