0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Ảnh này chụp năm 2004 lúc vừa mới đậu đại học,nhìn nai nai ngu ngu,hihi

Ảnh này mới chụp hồi sáng để check lại dung nhan sau gần 5 năm bôn ba nơi đất khách quê người.Con người thay đổi nhưng bản chất ko hề đổi thay…

Ảnh này chụp năm 2004 lúc vừa mới đậu đại học,nhìn nai nai ngu ngu,hihi

Ảnh này mới chụp hồi sáng để check lại dung nhan sau gần 5 năm bôn ba nơi đất khách quê người.Con người thay đổi nhưng bản chất ko hề đổi thay…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing