0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay là một ngày bận rộn nhưng rất vui mặc dù trong lòng mình vẫn còn nhiều điều chưa lý giải được. Hôm nay anh lại nấu bữa tối cho mình ăn. 2 đứa ngồi ăn chung một cái chảo thật là vui và vui hơn nữa là mình không phải hì hục rửa 1 đống chén. Ăn xong 2 đứa nằm trên salon nói chuyện rồi mình dạy anh học tiếng việt. Bài học hôm nay là flirting words, vẽ thêm nguyên trái tim to đùng vào. Thầy giáo của anh ấy mà thấy cái trang này chắc bỏ nghề luôn cho mà xem. Câu đầu tiên là câu nói mà tất cả các bọn đàn ông trên cõi đời dù khác dân tộc,màu da, tôn giáo, ngôn ngữ đều nói y chang nhau là “anh chỉ có mình em” haha. Cái này mình đã trải nghiệm và thống kê cụ thể. Câu nói thứ 2 là để trị những đứa con gái hay ve vản, làm tiền người yêu mình. “anh có bạn gái rồi và bạn gái anh đẹp và thông minh hơn em”. Bắt lặp đi lặp lại 20 lần cười muốn chảy nước mắt. Dạy học xong thì mình đón taxi về nhà chị mình ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay lại ngoan đột xuất thật kì lạ hehe. Jal ja joooooooooo

My love one has just made dinner for me (fried rice with kimchi, sausage,mushroom, onion, potato, seaweed bla bla ~, yummyyyyy 

Hôm nay là một ngày bận rộn nhưng rất vui mặc dù trong lòng mình vẫn còn nhiều điều chưa lý giải được. Hôm nay anh lại nấu bữa tối cho mình ăn. 2 đứa ngồi ăn chung một cái chảo thật là vui và vui hơn nữa là mình không phải hì hục rửa 1 đống chén. Ăn xong 2 đứa nằm trên salon nói chuyện rồi mình dạy anh học tiếng việt. Bài học hôm nay là flirting words, vẽ thêm nguyên trái tim to đùng vào. Thầy giáo của anh ấy mà thấy cái trang này chắc bỏ nghề luôn cho mà xem. Câu đầu tiên là câu nói mà tất cả các bọn đàn ông trên cõi đời dù khác dân tộc,màu da, tôn giáo, ngôn ngữ đều nói y chang nhau là “anh chỉ có mình em” haha. Cái này mình đã trải nghiệm và thống kê cụ thể. Câu nói thứ 2 là để trị những đứa con gái hay ve vản, làm tiền người yêu mình. “anh có bạn gái rồi và bạn gái anh đẹp và thông minh hơn em”. Bắt lặp đi lặp lại 20 lần cười muốn chảy nước mắt. Dạy học xong thì mình đón taxi về nhà chị mình ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay lại ngoan đột xuất thật kì lạ hehe. Jal ja joooooooooo

My love one has just made dinner for me (fried rice with kimchi, sausage,mushroom, onion, potato, seaweed bla bla ~, yummyyyyy 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing