0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Phù…mệt quá. Mới vừa ngồi vắt óc viết bài đưa lên Zing news cho bột sưu tập mới mang cái tên rất yêu Lollipop Dreams của Olalasexy. Người mẫu dễ thương, concept dễ thương mà có điều hơi vất vả và tốn kém. Dạo cuộc sống mình thật nhàn nhã và thanh thản, không có rối rít lên như hồi xưa. Tập trung kinh doanh online cũng hiệu quả, dân tình đổ xô và website và fanpage trên facebook nhiều hơn hồi xưa, tiết kiệm được cả khối chi phí thiệt là thích.Thế nhé, cứ tàn tàn mà tiến. Thời buổi kinh tế khó khăn, hy vọng những đối thủ cạnh tranh của mình sẽ an toàn vượt sóng nhé

Phù…mệt quá. Mới vừa ngồi vắt óc viết bài đưa lên Zing news cho bột sưu tập mới mang cái tên rất yêu Lollipop Dreams của Olalasexy. Người mẫu dễ thương, concept dễ thương mà có điều hơi vất vả và tốn kém. Dạo cuộc sống mình thật nhàn nhã và thanh thản, không có rối rít lên như hồi xưa. Tập trung kinh doanh online cũng hiệu quả, dân tình đổ xô và website và fanpage trên facebook nhiều hơn hồi xưa, tiết kiệm được cả khối chi phí thiệt là thích.Thế nhé, cứ tàn tàn mà tiến. Thời buổi kinh tế khó khăn, hy vọng những đối thủ cạnh tranh của mình sẽ an toàn vượt sóng nhé

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing