0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Vậy là những chuỗi ngày không mong đợi cũng đã đến,cảm thấy kiệt sức,muốn ngủ vùi chẳng muốn làm gì cả.Mình thật là tệ…Những điều không may mắn cứ rủ nhau chạy đến,cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối,đôi lúc nhận ra rằng mình không đủ sức để thực hiện những ước mơ mà mình đã đặt ra…Tết sắp đến,ai cũng vui chỉ có mình là buồn…hy vọng mọi việc sẽ qua,tự nhủ với bản thân mình sóng to gió lớn thế nào thì mình cũng đã từng vượt qua,chẳng lẽ những việc cỏn con này lại làm mình chùng bước? Mình biết mình không thông mình và giỏi giang như người ta,nhưng mình biết mình là một cô gái có nghị lực hơn bất cứ ai.Mình sẽ vượt qua,cố lên nào cô gái.YOU CAN DO IT !

Photobucket

Photobucket

Vậy là những chuỗi ngày không mong đợi cũng đã đến,cảm thấy kiệt sức,muốn ngủ vùi chẳng muốn làm gì cả.Mình thật là tệ…Những điều không may mắn cứ rủ nhau chạy đến,cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối,đôi lúc nhận ra rằng mình không đủ sức để thực hiện những ước mơ mà mình đã đặt ra…Tết sắp đến,ai cũng vui chỉ có mình là buồn…hy vọng mọi việc sẽ qua,tự nhủ với bản thân mình sóng to gió lớn thế nào thì mình cũng đã từng vượt qua,chẳng lẽ những việc cỏn con này lại làm mình chùng bước? Mình biết mình không thông mình và giỏi giang như người ta,nhưng mình biết mình là một cô gái có nghị lực hơn bất cứ ai.Mình sẽ vượt qua,cố lên nào cô gái.YOU CAN DO IT !

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing