0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Mình đâu có mong mỏi tìm một ai đó hoàn hảo nhưng thật sự mình không thể nào chịu được khi cái sự không hoàn hảo đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt mình. Mình nói với bản thân rằng trên đời đâu có ai hoàn hảo đâu nhưng biết biết điểm không tốt của mình mà không chịu sửa rồi đổ lỗi vì mình không hoàn hảo chăng? thật là khó hiểu, thật là phức tạp và rắc rối. Bây giờ gần 7 giờ tối và mình mới thức dậy và chuẩn bị ăn tối. Chủ nhật nên mình thích làm rối tung lên như thế. Mình ghét sự lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Tâm trạng đang không tốt mà chẳng biết làm sao. Nhiều lúc mình cố tình giả vờ im lặng để xem phản ứng thế nào thì kết quả nhận được là sự im re. Chẳng bao giờ mọi việc xảy ra theo ý mình muốn hết. Mình muốn lâu dài thì những gì mình nhận được là 2 chữ tạm thời và chờ đợi. Chẳng biết làm sao, thấy mệt mỏi và trống vắng. Mình phải tìm giải pháp, mình không chấp nhận như thế nữa.. 

Mình đâu có mong mỏi tìm một ai đó hoàn hảo nhưng thật sự mình không thể nào chịu được khi cái sự không hoàn hảo đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt mình. Mình nói với bản thân rằng trên đời đâu có ai hoàn hảo đâu nhưng biết biết điểm không tốt của mình mà không chịu sửa rồi đổ lỗi vì mình không hoàn hảo chăng? thật là khó hiểu, thật là phức tạp và rắc rối. Bây giờ gần 7 giờ tối và mình mới thức dậy và chuẩn bị ăn tối. Chủ nhật nên mình thích làm rối tung lên như thế. Mình ghét sự lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Tâm trạng đang không tốt mà chẳng biết làm sao. Nhiều lúc mình cố tình giả vờ im lặng để xem phản ứng thế nào thì kết quả nhận được là sự im re. Chẳng bao giờ mọi việc xảy ra theo ý mình muốn hết. Mình muốn lâu dài thì những gì mình nhận được là 2 chữ tạm thời và chờ đợi. Chẳng biết làm sao, thấy mệt mỏi và trống vắng. Mình phải tìm giải pháp, mình không chấp nhận như thế nữa.. 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing