0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Sáng mùng 1 muốn ngủ nướng đến trưa mà khách hàng gọi rần rần đòi mua hàng.Thế là động lòng tham nên quyết định thay vì mở cửa shop  thì ta sẽ bán hàng qua mạng và điện thoại,hé hé…Thế là mùng 1 bỗng nhiên ta ẵm thêm 1 số tiền, thật là sung sướng…Hôm nay cả nhà đi ngắm hoa mà hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn người,chụp được vài tấm mình mà bị xây xát cả người,cũng may là mình mang highheels nên mình toàn giẫm lên người ta chứ ko ai giẫm lên mình được hết,thật là thông mình.Hôm nay là lần đầu dẫn ba đi ăn sushi,để cho ba biết sushi có cái quái gì ngon mà 2 chị em mình ngày nào cũng ăn,ăn riết mình mẩy mặt mày bị dị ứng rần rần nhưng vẫn ăn.Hôm nay thấy vui vì có những ngày thắp sáng bởi những điều nhỏ nhặt, những chuyện vu vơ khiến ta hạnh phúc lạ thường…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sáng mùng 1 muốn ngủ nướng đến trưa mà khách hàng gọi rần rần đòi mua hàng.Thế là động lòng tham nên quyết định thay vì mở cửa shop  thì ta sẽ bán hàng qua mạng và điện thoại,hé hé…Thế là mùng 1 bỗng nhiên ta ẵm thêm 1 số tiền, thật là sung sướng…Hôm nay cả nhà đi ngắm hoa mà hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn người,chụp được vài tấm mình mà bị xây xát cả người,cũng may là mình mang highheels nên mình toàn giẫm lên người ta chứ ko ai giẫm lên mình được hết,thật là thông mình.Hôm nay là lần đầu dẫn ba đi ăn sushi,để cho ba biết sushi có cái quái gì ngon mà 2 chị em mình ngày nào cũng ăn,ăn riết mình mẩy mặt mày bị dị ứng rần rần nhưng vẫn ăn.Hôm nay thấy vui vì có những ngày thắp sáng bởi những điều nhỏ nhặt, những chuyện vu vơ khiến ta hạnh phúc lạ thường…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing