0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Thế là 3 ngày tết cũng đã hết, thật là tuyệt vời vì mình dành tất cả cho gia đình của mình.Có lẽ hơi ích kỷ nhưng bạn bè thì có thể có nhiều nhưng gia đình chỉ có 1 mà thôi.Thông cảm cho mình nhé !

Ko biết quyết định đi bơi vào mùng 2 có sai lầm không nhưng việc mình ngủ từ 8g tối mùng 2 đến 4 giờ chiều mùng 3 là không chấp nhận được
.Tối mùng 3 cả nhà quyết định đi ăn lẩu nấm ashima,đóng cửa ! chọn lựa thứ 2 là quán Ngon,hết đồ ăn ! làm đi taxi phờ cả người
. Ăn xong mình với em trai đi coi phim Tangle, phim hay, dễ thương, vui và lãng mạn xém khóc
. Mùng 3 của mình thật là tuyệt !

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thế là 3 ngày tết cũng đã hết, thật là tuyệt vời vì mình dành tất cả cho gia đình của mình.Có lẽ hơi ích kỷ nhưng bạn bè thì có thể có nhiều nhưng gia đình chỉ có 1 mà thôi.Thông cảm cho mình nhé !

Ko biết quyết định đi bơi vào mùng 2 có sai lầm không nhưng việc mình ngủ từ 8g tối mùng 2 đến 4 giờ chiều mùng 3 là không chấp nhận được
.Tối mùng 3 cả nhà quyết định đi ăn lẩu nấm ashima,đóng cửa ! chọn lựa thứ 2 là quán Ngon,hết đồ ăn ! làm đi taxi phờ cả người
. Ăn xong mình với em trai đi coi phim Tangle, phim hay, dễ thương, vui và lãng mạn xém khóc
. Mùng 3 của mình thật là tuyệt !

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

 


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing