0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Hôm nay đi thi này,sure là pass mà ko biết pass cao hay pass thấp,hehe…lần đầu tiên trải qua cuộc thi ghê gớm thế này,thật đáng ghi vào sử sách 

————

in class,đứa nào chụp mà xấu tệ

—————-

After school(xinh hẳn ra

)

————————

nhân vật chính xuất hiện

————————-

ko hiểu sao càng ngày càng lớn trông nó lại giống con heo.Mẹ thì bảo nó giống hải cẩu 

———————-

hôm qua khùng lên sủa dữ quá nên bị tống ra balcon,trông tội ghê

———————-

nó đang đóng phim buồn để được vào nhà cắn phá đồ đạc và sủa inh ỏi

————————–

ghét,cóc cần vô luôn…giận rồi

…Hôm nay đi thi này,sure là pass mà ko biết pass cao hay pass thấp,hehe…lần đầu tiên trải qua cuộc thi ghê gớm thế này,thật đáng ghi vào sử sách 

————

in class,đứa nào chụp mà xấu tệ

—————-

After school(xinh hẳn ra

)

————————

nhân vật chính xuất hiện

————————-

ko hiểu sao càng ngày càng lớn trông nó lại giống con heo.Mẹ thì bảo nó giống hải cẩu 

———————-

hôm qua khùng lên sủa dữ quá nên bị tống ra balcon,trông tội ghê

———————-

nó đang đóng phim buồn để được vào nhà cắn phá đồ đạc và sủa inh ỏi

————————–

ghét,cóc cần vô luôn…giận rồi

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing