0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Vui dã man,cười toét cả miệng,dán salonpas đầy cả người vì nhảy sung quá…đi về bệnh lun,hihi…Refresh xong rồi mai bắt đầu vào công việc và việc học thôi…yeah yeah

Clip nè,kaka

http://www.youtube.com/watch?v=rYF-esZQzXw

First day

Image Hosted by ImageShack.us

—–

beef steak ngon dã man

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————

đi tắm bùn

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————–

Chân mình dài nhất,hé hé

Image Hosted by ImageShack.us

————

2 con lùn nhất lớp

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————–

mình xinh dã man

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————

cafe GMC thì phải

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————

Ăn chè cung đình huế,như nước mũi,haha

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————-

Sailing club

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————-

2nd day,beefsteak tiếp tục

Image Hosted by ImageShack.us

——————–

on the way to Yang Bay water fall

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————–

mang tiếng đi biển mà toàn đi núi

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————-

đi taxi cả triệu lên gặp cái thác bé xíu muốn té xỉu luôn

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————

sailing club again 

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

…Vui dã man,cười toét cả miệng,dán salonpas đầy cả người vì nhảy sung quá…đi về bệnh lun,hihi…Refresh xong rồi mai bắt đầu vào công việc và việc học thôi…yeah yeah

Clip nè,kaka

http://www.youtube.com/watch?v=rYF-esZQzXw

First day

Image Hosted by ImageShack.us

—–

beef steak ngon dã man

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————

đi tắm bùn

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————–

Chân mình dài nhất,hé hé

Image Hosted by ImageShack.us

————

2 con lùn nhất lớp

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————–

mình xinh dã man

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————

cafe GMC thì phải

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————

Ăn chè cung đình huế,như nước mũi,haha

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

———————-

Sailing club

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————-

2nd day,beefsteak tiếp tục

Image Hosted by ImageShack.us

——————–

on the way to Yang Bay water fall

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

—————–

mang tiếng đi biển mà toàn đi núi

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

————-

đi taxi cả triệu lên gặp cái thác bé xíu muốn té xỉu luôn

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

——————

sailing club again 

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing