0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Hôm nay đẹp trời nên dậy sớm rồi đi chăm sóc sắc đẹp,hehe…Sáng mai bay rồi mà chưa chuẩn bị gì hết,lần này đi 1 mình buồn hiu luôn…ko biết qua đó trời có mưa ko để con còn đi shopping nữa…Chuyến này đi quyết tâm lụm cho bằng đc cái laptop mình thích,ham hố quá…hihi…Tự nhiên hnay thấy yêu đời kinh khủng…thấy gì cũng đẹp…thấy gì cũng yêu…yêu luôn cả mình…bệnh ghê,kaka…

…Hôm nay đẹp trời nên dậy sớm rồi đi chăm sóc sắc đẹp,hehe…Sáng mai bay rồi mà chưa chuẩn bị gì hết,lần này đi 1 mình buồn hiu luôn…ko biết qua đó trời có mưa ko để con còn đi shopping nữa…Chuyến này đi quyết tâm lụm cho bằng đc cái laptop mình thích,ham hố quá…hihi…Tự nhiên hnay thấy yêu đời kinh khủng…thấy gì cũng đẹp…thấy gì cũng yêu…yêu luôn cả mình…bệnh ghê,kaka…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing