0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Cuối cùng cũng đã bình yên vô sự, trời quang mây tạnh, không mưa không sóng thần chỉ có nắng, cát và em


Photobucket

Trước giờ khởi hành

Photobucket

2 chị em :>

 

Photobucket

 

Photobucket

yêu coffe freeze Highland coffee

 

Photobucket

Touch the moon

 

Photobucket

Trông to lắm mà chụp hình nhỏ xíu,ko hỉu T.T

 

Photobucket

Just arrived

 

Photobucket

Buổi chiều Phan Thiết, peaceful

 

Photobucket

Trăng lên

 

Photobucket

 

Photobucket

Đốt lửa bập bùng bập bùng

 

Photobucket

Gặm bánh mì cho đỡ đói lấy sức dựng lều,ai cũng 1 ổ chỉ có mình là 2 ổ

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Em và biển

 

Photobucket

 

Photobucket

 


Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

xào xáo nấu nấu

 

Photobucket

 

Photobucket

Cháo sò điệp :)~

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Cả lớp

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Nổi loạn

 

Photobucket

 

Photobucket

1 tay húp cháo 1 tay uống bia

 

Photobucket

Những cô gái hồi giáo

 

Photobucket

Công an nhảy vô la liếm

 

Photobucket

Lửa vẫn bập bùng

 

Photobucket

Các em vẫn nhảy sống chết, anh kia uống bia ướt cả áo

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Sáng tinh mơ, ngủ được mỗi 2 tiếng rồi bị lôi đầu dậy đi tắm biển T.T

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

doanh nhân bụng bự

 

Photobucket

Con heo màu xanh lá

 

Photobucket

cục cưng của chị đẹp trai phết

 

Photobucket

2 chị em

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

buổi sáng trên bãi biển thật yên bình

 

Photobucket

em và anh ấy aka my idol

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Tắm biển có 15 phút lại lôi lên bờ bắt đi ăn sáng

 

Photobucket

nhìn mà thèm beefsteak

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

cả lớp vơ vét cái nồi của ngta

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

anh này đi học luôn ngồi kế bên mình,anh ấy dễ thương nhưng mỗi tội có vợ và 2 cháu T.T

 

Photobucket

bàu sen phủ đầy cát bao quanh hồ nước trong xanh.Cam đảm lắm mình mới chịu leo lên xe để bò lên đỉnh đồi này, sợ khiếp vía

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

leo lên tới đây là một kỳ công to lớn của mình và cả đội ngũ ủng hộ hết mình.Tội ông lái xe bị mình bóp cổ suýt rơi xuống sông

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

2 chị em chia nhau cái võng

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Tạm biệt Phan Thiết bằng món gỏi vịt dỡ banh cõi lòng

 

Photobucket

Cuối cùng cũng đã bình yên vô sự, trời quang mây tạnh, không mưa không sóng thần chỉ có nắng, cát và em


Photobucket

Trước giờ khởi hành

Photobucket

2 chị em :>

 

Photobucket

 

Photobucket

yêu coffe freeze Highland coffee

 

Photobucket

Touch the moon

 

Photobucket

Trông to lắm mà chụp hình nhỏ xíu,ko hỉu T.T

 

Photobucket

Just arrived

 

Photobucket

Buổi chiều Phan Thiết, peaceful

 

Photobucket

Trăng lên

 

Photobucket

 

Photobucket

Đốt lửa bập bùng bập bùng

 

Photobucket

Gặm bánh mì cho đỡ đói lấy sức dựng lều,ai cũng 1 ổ chỉ có mình là 2 ổ

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Em và biển

 

Photobucket

 

Photobucket

 


Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

xào xáo nấu nấu

 

Photobucket

 

Photobucket

Cháo sò điệp :)~

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Cả lớp

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Nổi loạn

 

Photobucket

 

Photobucket

1 tay húp cháo 1 tay uống bia

 

Photobucket

Những cô gái hồi giáo

 

Photobucket

Công an nhảy vô la liếm

 

Photobucket

Lửa vẫn bập bùng

 

Photobucket

Các em vẫn nhảy sống chết, anh kia uống bia ướt cả áo

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Sáng tinh mơ, ngủ được mỗi 2 tiếng rồi bị lôi đầu dậy đi tắm biển T.T

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

doanh nhân bụng bự

 

Photobucket

Con heo màu xanh lá

 

Photobucket

cục cưng của chị đẹp trai phết

 

Photobucket

2 chị em

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

buổi sáng trên bãi biển thật yên bình

 

Photobucket

em và anh ấy aka my idol

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Tắm biển có 15 phút lại lôi lên bờ bắt đi ăn sáng

 

Photobucket

nhìn mà thèm beefsteak

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

cả lớp vơ vét cái nồi của ngta

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

anh này đi học luôn ngồi kế bên mình,anh ấy dễ thương nhưng mỗi tội có vợ và 2 cháu T.T

 

Photobucket

bàu sen phủ đầy cát bao quanh hồ nước trong xanh.Cam đảm lắm mình mới chịu leo lên xe để bò lên đỉnh đồi này, sợ khiếp vía

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

leo lên tới đây là một kỳ công to lớn của mình và cả đội ngũ ủng hộ hết mình.Tội ông lái xe bị mình bóp cổ suýt rơi xuống sông

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

2 chị em chia nhau cái võng

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

Tạm biệt Phan Thiết bằng món gỏi vịt dỡ banh cõi lòng

 

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing