0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Để tưởng niệm cho sự mất mác của 1 cái túi xách và 1 mớ tiền,quyết định đóng cửa sớm để bắt đầu chiến dịch thác loạn với các tình yêu…đầu tiên là đi birthday a Nam,sau đó chạy về shop bàn giao ca với ba mẹ,ba mẹ vừa đi là kéo rèm,lên nhạc rần rần…make up,làm tóc búa lua xua…lên lush thì đông quá,qua bounce thì vắng hoe cho nên các bạn quyết định giải trí lành mạnh karaoke…hehe…nói thiệt chứ karaoke gì mà nhảy nhót,múa cột còn hơn trong club nữa…lâu rồi ko được vui như thế này…chơi xong mình với bạn My về shop ngủ,ko giường,ko gối mà 2 con ngủ như chết…sáng ra mặt 2 đứa đơ như 2 trái bơ,ai bảo hwa gào thét uốn éo quá làm gì…

Có 1 thông báo nho nhỏ,hnay Olalasexy mới về 1 rừng bikini để phục vụ cho các bạn đi biển nhân 30/4 và 1/5…nhớ ghé qua shop nhé 349 nguyễn trãi quận 1 – Tel: 0918888412

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

…Để tưởng niệm cho sự mất mác của 1 cái túi xách và 1 mớ tiền,quyết định đóng cửa sớm để bắt đầu chiến dịch thác loạn với các tình yêu…đầu tiên là đi birthday a Nam,sau đó chạy về shop bàn giao ca với ba mẹ,ba mẹ vừa đi là kéo rèm,lên nhạc rần rần…make up,làm tóc búa lua xua…lên lush thì đông quá,qua bounce thì vắng hoe cho nên các bạn quyết định giải trí lành mạnh karaoke…hehe…nói thiệt chứ karaoke gì mà nhảy nhót,múa cột còn hơn trong club nữa…lâu rồi ko được vui như thế này…chơi xong mình với bạn My về shop ngủ,ko giường,ko gối mà 2 con ngủ như chết…sáng ra mặt 2 đứa đơ như 2 trái bơ,ai bảo hwa gào thét uốn éo quá làm gì…

Có 1 thông báo nho nhỏ,hnay Olalasexy mới về 1 rừng bikini để phục vụ cho các bạn đi biển nhân 30/4 và 1/5…nhớ ghé qua shop nhé 349 nguyễn trãi quận 1 – Tel: 0918888412

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing