0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay đi pool party gặp quá trời người quen mà toàn bị lơ vì tóc mới. Mình cũng không biết cắt tóc là quyết định đúng đắn không nhưng mình rất thích vì mình là một cô gái dũng cảm, không sợ xấu
Hôm nay mình có thêm một người bạn mới rất đáng yêu. Mình hiểu rất khó để có một người như thế. Người mà sẵn sàng chạy từ quận 2 sang quận nhất lúc nửa đêm chỉ để ăn tối với mình, chụp một đống hình cho mình mà chẳng phàn nàn tiếng nào

 

 

 

Hôm nay đi pool party gặp quá trời người quen mà toàn bị lơ vì tóc mới. Mình cũng không biết cắt tóc là quyết định đúng đắn không nhưng mình rất thích vì mình là một cô gái dũng cảm, không sợ xấu
Hôm nay mình có thêm một người bạn mới rất đáng yêu. Mình hiểu rất khó để có một người như thế. Người mà sẵn sàng chạy từ quận 2 sang quận nhất lúc nửa đêm chỉ để ăn tối với mình, chụp một đống hình cho mình mà chẳng phàn nàn tiếng nào

 

 

 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing