0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Một ngày đẹp trời bà bầu rủ mình đi chơi, sắp sinh baby rồi mà còn nhí nhảnh ớn. Thế là 4 đứa chơi với nhau, 2 đứa đã có chồng và có con, 2 đứa còn lại cũng có bạn trai yêu thương, còn mình ko có gì hết

Shri tiếp tục. Thề với trời đất mình chưa bao giờ được lên đây với con trai toàn đi với con gái, chả hiểu


Photobucket

Lãng mạn thật


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Gan ngỗng với sò điệp áp chảo,2 món favorite của mình

Một ngày đẹp trời bà bầu rủ mình đi chơi, sắp sinh baby rồi mà còn nhí nhảnh ớn. Thế là 4 đứa chơi với nhau, 2 đứa đã có chồng và có con, 2 đứa còn lại cũng có bạn trai yêu thương, còn mình ko có gì hết

Shri tiếp tục. Thề với trời đất mình chưa bao giờ được lên đây với con trai toàn đi với con gái, chả hiểu


Photobucket

Lãng mạn thật


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Gan ngỗng với sò điệp áp chảo,2 món favorite của mình

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing