0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Mấy ngày nay làm như bị đánh thuốc mê, ngày nào cũng ôm gối ngủ từ sáng tới tối chả làm ăn gì được. Ráng lết ra đường cafe cà pháo cho tỉnh táo mà nhìn ai ngu ngu chút là muốn giết ngay lập tức. Đặc biệt là mấy con nhỏ chạy xe ẩu tả. Thằng bạn nó chạy từ quận 9 sang chở đi ăn kem mà hỏi nhiều làm mình cáu, mình chửi cho một phát ngồi buồn hiu thấy tội. Làm gì làm chỉ mong được về nhà lăn đùng ra mà ngủ không còn biết trời trăng mây nước. Khuya thì nửa tiếng là bay vô toilet một lần. Muốn khóc luôn. Lần hẹn với bác sỹ tới mình có thể sẽ biết được giới tính của con. Trai gái gì mình cũng mê hết. Thích quá đi thôi. Mình là mình ghét chữ single mom, nghe nó không có fabulous gì hết. Nãy vô tình ghé vô mấy trang tương tự. Gì mà than khóc ĩ oi làm mắc mệt. Lấy chồng cho ẩu vào rồi than thân trách phận. Mà ai nói mình là single mom, mình vẫn hẹn hò đều đều đấy thôi
Post tấm hình cho nó hot cái coi. Sexy mommyyyyy

Mấy ngày nay làm như bị đánh thuốc mê, ngày nào cũng ôm gối ngủ từ sáng tới tối chả làm ăn gì được. Ráng lết ra đường cafe cà pháo cho tỉnh táo mà nhìn ai ngu ngu chút là muốn giết ngay lập tức. Đặc biệt là mấy con nhỏ chạy xe ẩu tả. Thằng bạn nó chạy từ quận 9 sang chở đi ăn kem mà hỏi nhiều làm mình cáu, mình chửi cho một phát ngồi buồn hiu thấy tội. Làm gì làm chỉ mong được về nhà lăn đùng ra mà ngủ không còn biết trời trăng mây nước. Khuya thì nửa tiếng là bay vô toilet một lần. Muốn khóc luôn. Lần hẹn với bác sỹ tới mình có thể sẽ biết được giới tính của con. Trai gái gì mình cũng mê hết. Thích quá đi thôi. Mình là mình ghét chữ single mom, nghe nó không có fabulous gì hết. Nãy vô tình ghé vô mấy trang tương tự. Gì mà than khóc ĩ oi làm mắc mệt. Lấy chồng cho ẩu vào rồi than thân trách phận. Mà ai nói mình là single mom, mình vẫn hẹn hò đều đều đấy thôi
Post tấm hình cho nó hot cái coi. Sexy mommyyyyy

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing