0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm nay là một ngày vui vì mưa bão thế này mà khách vẫn cứ ùn ùn kéo đến. Hơn thế nữa mình vừa nhận được một đơn hàng lớn từ một thương hiệu lớn từ UK cho sản phẩm áo tắm handmade của mình. Mình đang cố gắng thiết kế thêm nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Chỉ mới 7 thiết kế đầu tiên mình đã lọt vào mắt xanh của La vie en rose, thương hiệu nội y hàng đầu của Canada. Mình đang cố gắng hoàn thành sample thật hoàn hảo và điều đó sẽ giúp mình thêm khẳng định con đường mình chọn. Hơn thế nữa kế hoạch mới của mình sẽ mang đến nguồn sống cho những người dân ở quê mình. Thật là vui và hạnh phúc mặc dù đang bệnh te tua tơi tả

Hôm nay là một ngày vui vì mưa bão thế này mà khách vẫn cứ ùn ùn kéo đến. Hơn thế nữa mình vừa nhận được một đơn hàng lớn từ một thương hiệu lớn từ UK cho sản phẩm áo tắm handmade của mình. Mình đang cố gắng thiết kế thêm nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Chỉ mới 7 thiết kế đầu tiên mình đã lọt vào mắt xanh của La vie en rose, thương hiệu nội y hàng đầu của Canada. Mình đang cố gắng hoàn thành sample thật hoàn hảo và điều đó sẽ giúp mình thêm khẳng định con đường mình chọn. Hơn thế nữa kế hoạch mới của mình sẽ mang đến nguồn sống cho những người dân ở quê mình. Thật là vui và hạnh phúc mặc dù đang bệnh te tua tơi tả

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing