0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Cảm giác thật mệt mỏi và chán nản. Nếu có một điều ước mình sẽ ước tiền bạc sẽ không còn tồn tại nữa để khoảng cách giữa người và người sẽ không còn nữa. Mình không giàu nhưng mình biết tiền đối với mình không là tất cả. Mình có thể dùng tiền đáng đổi tất cả để mang niềm vui và hạnh phúc cho những người mình thương yêu. Ngược lại người ta dùng niềm vui của mình để đánh đổi lấy đồng tiền. Có đáng không? 

Hình đi wedding người ta. Thật lòng mà nói mình không dám nghĩ đến cảnh 5 or 10 năm nữa nếu mình vẫn chưa tìm được người yêu thì mình sẽ sống sao đây. Nếu không may anh không là người cuối cùng của em có lẽ em sẽ chẳng còn tha thiết một tình yêu nào cả. Kết thúc một tình yêu thật dễ nhưng thật khó cho em để bắt đầu…

Cảm giác thật mệt mỏi và chán nản. Nếu có một điều ước mình sẽ ước tiền bạc sẽ không còn tồn tại nữa để khoảng cách giữa người và người sẽ không còn nữa. Mình không giàu nhưng mình biết tiền đối với mình không là tất cả. Mình có thể dùng tiền đáng đổi tất cả để mang niềm vui và hạnh phúc cho những người mình thương yêu. Ngược lại người ta dùng niềm vui của mình để đánh đổi lấy đồng tiền. Có đáng không? 

Hình đi wedding người ta. Thật lòng mà nói mình không dám nghĩ đến cảnh 5 or 10 năm nữa nếu mình vẫn chưa tìm được người yêu thì mình sẽ sống sao đây. Nếu không may anh không là người cuối cùng của em có lẽ em sẽ chẳng còn tha thiết một tình yêu nào cả. Kết thúc một tình yêu thật dễ nhưng thật khó cho em để bắt đầu…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing